Aanbestedingswet 2012

Persbericht geplaatst door Clickr op 18-06-2013

mr. L.J. van Langevelde (Leen), 2013, De Ondernemer

Ondernemers die al dan niet regelmatig te maken hebben met overheidsopdrachten, denk aan werken, goederen en diensten, hebben te maken met aanbestedingen en de regels die daarvoor gelden.

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden.

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (bij opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempels), de Modellen eigen verklaring en de Gids proportionaliteit.

Eén van de doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet is om met name het MKB meer mogelijkheden te bieden om middels aanbestedingen overheidsopdrachten te verwerven.

Een aantal belangrijke veranderingen in de Aanbestedingswet 2012 ten opzichte van de voorgaande regelgeving zijn:

  • De wet bepaalt dat aanbestedende diensten de administratieve last zoveel mogelijk moeten beperken. Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld.
  • De wet verplicht een aanbestedende dienst te motiveren waarom hij voor een bepaald type procedure kiest en welke ondernemers hij toelaat tot de procedure.
  • De wet verbiedt het onnodig samenvoegen van opdrachten. Het opknippen van opdrachten is verplicht, tenzij gemotiveerd kan worden dat dit niet passend is.
  • De wet kent specifieke regels voor aanbestedingen onder de Europese aanbestedingsdrempels.
  • Geschiktheidseisen mogen bij aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsdrempels geen betrekking meer hebben op de omzet.
  • (Voor)Aankondigingen en aankondigingen van gegunde opdrachten moeten altijd plaatsvinden via TenderNet, het elektronische systeem voor aanbestedingen. Dit systeem bestaat uit een publicatie- en een inschrijfmodule. Alle overheden moeten via het aankondigingenplatform van TenderNet hun (Europese) aanbestedingen publiceren. Met TenderNet kan het volledige aanbestedingsproces ook digitaal worden doorlopen.
  • Ons advocatenkantoor in Roosendaal verstrekt u graag verdere informatie over de Aanbestedingswet 2012 of kijk op www.haansadvocaten.nl.