Aandeelhouder naast bestuurder aansprakelijk?

Persbericht geplaatst door Clickr op 19-11-2012

mr. E.F. Gomes (Erik), oktober 2012, De Ondernemer

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot doel de oprichting van een B.V. te vereenvoudigen. Daarnaast krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting van de vennootschap. Het minimum kapitaal van € 18.000,-- is afgeschaft en in de statuten kan worden voorzien in aandelen zonder stemrecht of winstrecht.

Tegenover het afschaffen van het minimaal kapitaal van € 18.000,-- staat dat de B.V. geen dividend mag uitkeren als duidelijk is of had moeten zijn dat crediteuren niet kunnen worden betaald. Bestuurders die in dat verband onzorgvuldig hebben gehandeld kunnen privé aansprakelijk zijn. Voor aandeelhouders zou dat ook het geval kunnen zijn.

Onder het oude bv-recht gold dat een aandeelhouder in het algemeen slechts aansprakelijk was voor zijn kapitaalsinbreng. Het risico van de aandeelhouder was tot dit bedrag beperkt. Onder het huidige bv-recht zou dit anders kunnen zijn. De Rechtbank Middelburg heeft in een uitspraak van de kantonrechter van 5 maart 2012 al geoordeeld dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn de aandelen in een B.V. te verkopen aan een dubieuze koper. De bestuurders tevens aandeelhouders hebben in dit geval willens en wetens het risico genomen dat de B.V. na deze verkoop haar verplichtingen jegens de schuldeisers niet meer kon nakomen. Dat is jegens de schuldeisers onrechtmatig en levert in dit geval persoonlijke aansprakelijkheid op. Afgewacht dient te worden of dit oordeel door een hogere rechter wordt gevolgd, maar onder het huidige bv-recht dient daarmee rekening gehouden te worden.

Het huidige bv-recht, dat ook voor B.V.'s geldt die vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht, heeft tot gevolg dat bestuurders sneller en zelfs aandeelhouders mogelijk aansprakelijk kunnen zijn als het misgaat in de B.V. Voor de grotere flexibiliteit die het huidige recht beoogt dient een prijs te worden betaald. Het is dus zaak dat u zich daarvan als bestuurder en als aandeelhouder van een B.V. bewust bent en dat u er op toeziet zorgvuldig te handelen.

Kijk voor meer juridische vraagstukken op www.haansadvocaten.nl.