Alcoholslotprogramma ingevoerd

Persbericht geplaatst door NMeijer op 07-03-2012
Alcoholslotprogramma ingevoerd

Sinds 1 december 2011 kan de maatregel van het alcoholslotprogramma worden opgelegd. Het Alcoholslotprogramma (“ASP”) bestaat uit een alcoholslot in de auto en een begeleiding van de overtreders om ze op de gevaren van alcohol in het verkeer te wijzen.

Het Centraal Bureau Rij-vaardigheidsbewijzen (CBR) legt de maatregel op. Het alcoholslotprogramma wordt verplicht voor zware alcoholovertreders met een promillage van boven de 1,3. Automobilisten(beginners) die nog geen 5 jaar hun rijbewijs hebben, krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille. Recidivisten, automobilisten die opnieuw in de fout gaan, vanaf 0,8 promille. Het programma wordt opgelegd voor de duur van twee jaar. Deelnemers die na 2 jaar het programma niet met goed gevolg hebben voltooid, moeten langer aan het programma deelnemen. Het programma kan telkens met zes maanden worden verlengd. Er zit geen maximum aan de termijn.

Deelnemers die frauderen worden uit het programma gezet, hun rijbewijs wordt ongeldig verklaard en zij mogen niet meer rijden. Na 5 jaar mogen zij weer hun rijbewijs proberen te halen. Dit geldt ook voor mensen die niet het opgelegde alcoholslotprogramma willen volgen.

De kosten van het alcoholslot en het begeleidende pro-gramma zijn volledig voor de overtreder. Tegen het besluit van het CBR kan bezwaar worden ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het besluit.

Bezoek voor meer informatie of juridische bijstand de website van STRAk Advocaten.