Alcoholslotprogramma voor alcoholovertreders

Persbericht geplaatst door inger1983 op 12-04-2012

Bij rijden onder invloed kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) per 1 december 2011 een nieuw type maatregel opleggen, het zogenaamde alcoholslotprogramma. Dit programma wordt opgelegd naast de ongeldigverklaring van uw rijbewijs en betreft een bestuurlijke maatregel naast de strafrechtelijke afhandeling. In het strafproces wordt vaak een geldboete in combinatie met een rijontzegging opgelegd.

Het alcoholslot is een startonderbreker die ingebouwd wordt in de auto. De bestuurder moet zowel voor als tijdens het rijden blazen. Het alcoholslotprogramma wordt verplicht opgelegd aan alcoholovertreders met een promillage van minimaal 1,3‰ (beginnende bestuurders 1,0‰). Het alcoholslotprogramma duurt tenminste twee jaar en de kosten komen volledig voor rekening van de overtreder.

Indien u niet deelneemt aan het alcoholslotprogramma, dan kunt u gedurende vijf jaar na het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en de oplegging van het alcoholslotprogramma, niet in het bezit komen van een geldig rijbewijs.

Indien u verwacht dat aan u tevens een rijontzegging zal worden opgelegd door de strafrechter doet u er verstandig aan om het alcoholslotprogramma eerst dan te starten na de rijontzegging. Immers, indien de rijontzegging halverwege het alcoholslotprogramma aanvangt, moet u na afloop van de strafrechtelijke ontzegging weer geheel opnieuw aan het alcoholslotprogramma deelnemen met alle kosten van dien. Dit betekent dat u de totale kosten, welke kunnen oplopen tot € 4.000,-, opnieuw zult moeten betalen.

Voor meer informatie over het alcoholslotprogramma en samenloop met de strafrechtelijke procedure kunt u contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten, mr. Henk van Asselt en mr. Kitty Oomen.