Ambtenaren betrouwbaarste betalers

Persbericht geplaatst door stefanvdmeer op 01-05-2014

Achterstand overheidswerknemers vier keer kleiner dan gemiddeld

De afbetalingsmentaliteit van (semi-) ambtenaren is veel beter dan gemiddeld. Dit is de conclusie van een onderzoek van Ambtenarenlening.nl, waarin de betalingsachterstanden van ambtenaren werd vergeleken met die van niet-ambtenaren. Uit dit onderzoek bleek dat ambtenaren in 2013 maar liefst vier maal minder vaak een betalingsachterstand opliepen dan andere leningnemers en daarmee de meest betrouwbare betalers van Nederland zijn.

In het onderzoek van ambtenarenlening.nl werd het afbetaalgedrag van (semi-)ambtenaren vergeleken met dat van andere beroepsgroepen. Waar deze laatste groep in 1% van de gevallen het afgelopen jaar een betalingsachterstand had opgelopen, daar was dit bij de ambtenaren nog geen 0,25%. Het beeld van de ambtenaar als een solide factor, wordt met dit onderzoek dan ook bevestigd, stelt Anja Becker, directeur van Ambtenarenlening.nl: "De betalingsmentaliteit van ambtenaren is voorbeeldig en past goed bij de betrouwbare uitstraling die ambtenaren hebben."

Voordelen voor ambtenaren

Omdat ambtenaren degelijke partners zijn gebleken bij kredietverstrekking levert ze dat ook voordelen op. Becker: "In de rente die banken berekenen aan hun klanten is een behoorlijk percentage opgenomen als compensatie voor het risico dat klanten hun lening niet op tijd of soms helemaal niet terugbetalen. Omdat ambtenaren hebben bewezen een betere betalingsmoraliteit te hebben, zijn de banken waarmee wij samenwerken bereid ambtenaren de laagste rente te geven. Zo profiteren ze dus van hun eigen betrouwbaarheid."

Zelf bepalen

Volgens Becker is er ook nog een andere factor naast de betalingsmoraal, die er voor zorgt dat ambtenaren goedkoper kunnen lenen.. "Het blijkt dat ambtenaren ook beter dan gemiddeld in staat zijn om hun weg te vinden in de wereld van de financiële dienstverlening. Zo kunnen ze veelal zelf bepalen welke lening goed voor ze is, zonder dat ze daarbij advies nodig hebben. Wij hebben hier veel ervaring mee als Ambtenarenlening.nl, aangezien wij een bemiddelende organisatie zijn die werkt op 'execution only' basis en daarmee geen adviezen geeft, maar alleen de geldverstrekking regelt. Ook deze eigenschap levert weer voordeel op voor de ambtenaren, aangezien ze hierdoor geen afsluit- en/of advieskosten en geen bemiddelingskosten hoeven te betalen voor hun lening en eventuele aanverwante producten ."

Over Ambtenarenlening.nl

Ambtenarenlening.nl is een kredietbemiddelaar voor (semi-)ambtenaren en hun partners. Het bedrijf bemiddelt voor ambtenaren, werknemers in de zorg en welzijn, onderwijzers en de medewerkers van een select aantal stichtingen en bedrijven zoals KPN, Prorail, Achmea en Philips.

Ambtenarenlening.nl is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en voldoet aan alle eisen van de Wet op het financieel toezicht waarvan de AFM de toezichthouder is.