Beëdigde vertaling

Persbericht geplaatst door danweetjehetwel op 14-11-2012
Beëdigde vertaling
Beëdigde vertalingen zijn documenten die formeel zijn en door beëdigde vertalers zijn opgemaakt. Krijgt een juridisch vertaalbureau bijvoorbeeld de opdracht om een beëdigde vertaling te doen, dan is het zaak om het originele document samen met het vertaalde document, voorzien van een handtekening en stempel van de beëdigde vertaler af te geven aan de opdracht gever.
Officieel hoort bij een beëdigde vertaling ook een verklaring bij, waarin er wordt aangegeven, dat de beëdigde vertaler, de te vertalen tekst naar waarheid heeft vertaald en de vertaling de juiste weergave vormt van het originele document.
Een beëdigde vertaler die werkzaam is bij een juridisch vertaalbureau, is beëdigd door de rechtbank en staat ook ingeschreven in het register van beëdigde tolken en vertalers. Beëdigde vertalingen voldoen dusdanig aan kwaliteitseisen, dat ze zelfs internationaal erkend zijn.
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van danweetjehetwel: