Bodemanalyse of bodemonderzoek zeer belangrijk

Persbericht geplaatst door danweetjehetwel op 17-12-2012
Bodemanalyse of bodemonderzoek zeer belangrijk
Een bodemonderzoek is een proces waarmee je te maken zult hebben bij de start van de bouw van een woning of gebouw. Dit proces van bodemanalyse begint met een inventarisatie en meting. De inventarisatie vindt meestal op hoger niveau plaats. Het meten echter, vindt nauwkeuriger plaats.
Een bodemonderzoek kan tegenwoordig op een gecertificeerde manier plaatsvinden. Voor een gecertificeerde bodemanalyse zijn er verschillende fasen en mogelijkheden. Kijkt men naar de kosten voor het uitvoeren van een bodemonderzoek dan lopen deze sterk uiteen. De grootte van het perceel of grond zijn daarbij de belangrijkste componenten van de prijsopbouw.
Het komt ook vaak voor dat bodemonderzoek achterwege blijft vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan. Wanneer men als gemeente of bedrijf toch een idee wil krijgen over de bodem gesteldheid, bestaat ook de mogelijkheid voor een zogenaamde quick scan.
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van danweetjehetwel: