Boek Kruisverband over LOOPBAAN DWINGT VROUW TE KIEZEN

Persbericht geplaatst door Louzewies op 17-04-2019
Boek Kruisverband over LOOPBAAN DWINGT VROUW TE KIEZEN

De roman ‘Kruisverband’ laat op de achtergrond zien hoe in de Nederlandse samenleving de sociale verhoudingen de laatste zestig jaar radicaal gewijzigd zijn. Dit egodocument is daardoor meer dan een literaire vingeroefening. De vrouwelijke hoofdpersoon moet om haar ambities waar te maken vele keuzes maken die raken aan actuele thema’s zoals #metoo-situaties, luizenmoederperikelen of graaiculturen. Dit belet De Jagerniet om de verhaallijn met een filmische dynamiek neer te zetten en de aandacht vast te houden. Deze vlot geschreven, autobiografische vertelling voelt daarom aan als een tijdreis in sneltreinvaart.

Bèta-vrouw als buitenbeentje

De vrouwelijke hoofdpersoon wordt gevolgd in haar levenslange zoektocht om zich binnen verschillende mannenbolwerken te kunnen handhaven. De onorthodoxe keuzes tijdens haar loopbaan worden afgewisseld met persoonlijke avonturen en intieme inkijkjes in seksuele verhoudingen. De gevolgen vanmaatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven vanaf de benepen zestiger jaren tot aan de verwarring in het losgeslagen heden. De hiervoor typerende situaties worden anekdotisch beschreven vanuit een Hollands stedelijk perspectief. De verteltrant wisselt van beschouwend filosofisch naar cabaretesk, en is bij wijlen hilarisch.

Een leven lang leren

Naast prettig leesbare avonturen biedt de roman praktische handvaten over hoe om te gaan met bedrijfsmatige dilemma’s. Het streven naar flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn volgens De Jagerdaarvoor de meeste kansrijke uitgangspunten. De hoofdpersoon is niet wars de gebaande paden te verlaten om nieuwe kennis op te kunnen doen. Daardoor is zij in staat de verschillen tussen managementculturen in het bedrijfsleven en publieke instellingen - zoals de zorg en het onderwijs - raak te typeren.Onderwijl wordt dit streven persoonlijk ingevuld door schelmenstreken en reisverhalen met klassieke automobielen. Het boek is daarom geschikt voor iedereen met brede interesses die zich graag door het onalledaagse laat verrassen. Kortom, in deze roman worden veel kruisverbanden gelegd, maar wordt ondertussen niet nagelaten om de lezer te amuseren met een ongebruikelijke levenswandel en treffende karakterschetsen.

Voor de redactie:

ISBN 9789463455848 Paperback

Uitgever CPR

Bladzijden 199 pp.

Prijs € 19,95

Het boek ‘kruisverband’ is bij de boekhandel verkrijgbaar in druk en is via de meeste webwinkels als eboek te downloaden.

deel deze pagina: