Bravis ziekenhuis: nieuwe naam voor Franciscus en Lievensberg

Persbericht geplaatst door Clickr op 31-10-2014

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom fuseren per 1 januari 2015. Vanaf die datum gaan ze samen verder onder de naam Bravis ziekenhuis. Op vrijdagochtend 31 oktober hebben leden van de Raad van Bestuur de nieuwe naam met bijbehorend beeldmerk op beide locaties gelijktijdig onthuld. Veel medewerkers waren getuige van dit bijzondere moment.

Brabantse roots en kracht

Bestuursvoorzitter Hans Ensing voltrok de officiële bekendmaking in het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Bestuurslid Janneke van Vliet deed tegelijkertijd hetzelfde in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Bij de onthulling werden beiden bijgestaan door de medewerker die het langst in dienst is én degene die het kortst in dienst is op betreffende locatie.

Ensing licht toe: "De nieuwe naam staat voor het bundelen van kracht op het gebied van gezondheidszorg in West-Brabant. 'Bravis' is een kernachtige verwijzing naar onze Brabantse roots en het Engelse ‘brave’. ‘Vis’ is de Latijnse term voor kracht. Door onze kennis en kunde te bundelen versterken we samen de kwaliteit van zorg in de regio.”

Samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis

Van Vliet vervolgt: "De samenwerking zien we terug in het beeldmerk van Bravis. Daarin komen twee stromingen bijeen die elkaar versterken. Ze stuwen elkaar omhoog en gaan in elkaar op. We vinden het een toepasselijk symbool dat aangeeft waar de nieuwe organisatie voor staat. We zien het begrip samenwerking in de volle breedte: tussen zorgverleners in de vestigingen onderling, maar zeker ook met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals de huisartsen. Ook de samenwerking met de patiënt als partner in zorg vormt een belangrijk element in onze visie."

Tijdstip van bekendmaking nieuwe naam

Hoewel beide ziekenhuizen officieel per 1 januari 2015 fuseren en pas vanaf die datum onder de naam Bravis ziekenhuis verder gaan, is er bewust voor gekozen nu al de nieuwe naam wereldkundig te maken. Ensing vertelt: “We hebben de medewerkers en de patiënten steeds meegenomen op onze weg naar de nieuwe ziekenhuisorganisatie en de bijbehorende visie. De keuze van de naam voor het fusieziekenhuis is een belangrijk onderdeel van dat traject. Het geeft weer waar we met elkaar voor staan en we vinden het belangrijk dat nu al te delen.”

De keuze van de naam

“Wij hebben veel leuke suggesties voor namen ontvangen van inwoners uit het gehele verzorgingsgebied”, aldus Ensing. “Daarvoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Deze namen hebben we meegenomen in het proces om tot een nieuwe naam te komen. Een extern bureau heeft ons hierbij geadviseerd. Bij de keuze van de nieuwe naam is een aantal medewerkers uit beide organisaties betrokken.”

Voor de redactie:

Het beeldmateriaal dat u bijgevoegd aantreft is vrij voor gebruik.

De naam en het beeldmerk van het ziekenhuis zijn ontwikkeld door Studio iBiZZ in Etten-Leur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Verdult, secretaris Raad van Bestuur en hoofd Communicatie Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom, telefoonnummer (0164) 278875, of met Herma Moerkerken, hoofd Communicatie Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, telefoonnummer (0165) 588457.