Burgers klagen steeds vaker over gemeente Aalten

Persbericht geplaatst door newsmachine op 11-02-2016
De afgelopen jaren krijgen zowel openbaar ministerie maar ook de Nationala ombudsman steeds meer klachten binnen over het bestuur van de Achterhoekse gemeente Aalten, omtrent onjuist omgaan met wetten en regels. Zo zijn de afgelopen maanden en jaren feitelijk een aantal zaken voor de dag gekomen waarin de gemeente er, zacht uitgedrukt, niet correct heeft gehandeld. Blijkbaar lijkt de burger dit ook niet meer te kunnen honoreren en zoekt het hoger op. Openbaar ministerie, ombudsman en andere instellingen ontvangen daarom steeds vaker klachten welke te maken hebben met gedrag en handelen van de gemeente en diens gemeenteambtenaren. .

In de meeste gevallen zou het gaan om verkeerd afhandelen van aanvragen en vertragen van dien. Te hoge bedragen voor gemeentelijke taken die in geen verhouding staan of zelfs niet kloppen met de landelijke legesverordening. Maar welke verklaring heeft de gemeente zelf hiervoor? Op onze vragen hebben wij hierop vooralsnog geen antwoord mogen ontvangen. In emailwisseling met inwoners geeft de gemeente Aalten echter aan dat de gemeente diverse taken vervult en het plicht van de burger is hiervoor te betalen wat de gemeente vraagt. Op vertragingen van aanvragen werd alleen geantwoord met ''wij zijn ermee bezig u moet gewoon wachten''

Er zullen uiteraard meer gemeenten in Nederland zijn waar het wel eens mis is. Wij weten immers dat de burger niet snel tevreden is, zeker in tijden van de crisis. Maar uit de emails die wij uit Aalten hebben ontvangen blijkt na online-recherche dat er werkelijk incorrect is omgegaan met wetten en regels, ten koste van de burger. Vermoedelijk hebben ook de schandalen rond het gemeentehuis in Aalten en de klachten omtrent dwangarbeid, welke uitkeringsgerechtigden in de gemeente Aalten onbetaald hebben moeten verrichten, bijgedragen aan de ontevredenheid van de inwoners. Het vertrouwen in het gemeentebestuur lijkt verloren.deel deze pagina: