Contact tussen grootouders en kleinkinderen.

Persbericht geplaatst door Clickr op 17-07-2013

mr. D.R.M. de Vos (Daphne), 2013, De Ondernemer
Contact tussen grootouders en kleinkinderen lijkt vanzelfsprekend. Sommige grootouders hebben echter om uitlopende redenen geen contact meer met hun kleinkinderen.

Grootouders hebben geen wettelijk recht op contact met hun kleinkinderen enkel en alleen op basis van hun afstammingsrelatie als grootouder. Artikel 1:377a BW bepaalt dat diegene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, mag verzoeken om een omgangsregeling. Artikel 1:377a BW is niet alleen bedoeld voor grootouders, maar voor alle andere verwanten die een nauwe persoonlijke betrekking met het kind hebben. Als grootouders gebruik willen maken van de mogelijkheid die artikel 1:377a BW biedt, betekent dit dat zij moeten aantonen dat er sprake is van een nauwe persoonlijke relatie tussen hen en het kleinkind, ook wel te noemen "family-life". Uiteraard is het voor grootouders niet makkelijk om deze nauwe persoonlijke betrekking aan te tonen. Er moet meer zijn dan alleen maar een regelmatig bezoekje aan grootouders.

Vervolgens moet worden bezien of het in het belang van het kind is dat er daadwerkelijk een omgangsregeling wordt vastgesteld.

Uit jurisprudentie blijkt dat er door de rechtbank zeer wisselend wordt geoordeeld met betrekking tot verzoeken van grootouders om contact met hun kleinkinderen. Met name het aantonen van de nauwe persoonlijke betrekking leidt in de praktijk tot problemen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een van de familierechtadvocaten van Haans advocaten in Roosendaal.