Crowdfunding

Persbericht geplaatst door Clickr op 03-12-2013
Crowdfunding is een methode om bedrijfsfinanciering te verkrijgen. Zo kunnen risicofinanciers of informal investors worden geïnteresseerd in een rol als financier of sponsor voor uw bedrijf of project. Crowdfunding (of ook wel crowdsourcing genoemd) is een alternatief voor leningen of kredieten die door een bank worden verstrekt.
Crowdfunding. Een nieuwe trend?
Deze manier van het verstrekken van risicodragend kapitaal aan MKB ondernemingen is een alternatief voor leningen en kredieten door banken. De kredietverstrekking door bancaire instellingen stagneert. Daardoor staat crowdfunding momenteel sterk in de actualiteit. Daarom wil het Ministerie van Economische Zaken in de bekendheid en het vertrouwen in crowdfunding investeren.
Maar ook op het niveau van Europa wordt deze alternatieve manier van bedrijfsfinanciering gezien als antwoord op de financiele crisis van 2008. Een instrument voor herstel van de economische bedrijvigheid op MKB schaal.
Crowdfunding. Hoe werkt het?
Op internet zijn diverse platforms voor crowdfunding te vinden. Zoals geldvoorelkaar.nl, symbid.com, fundyd.nl en veel andere websites voor risicodragend vermogen. Deze platforms functioneren als een soort 'marktplaats.nl' waar ondernemers en investeerders in MKB bedrijven elkaar (virtueel) ontmoeten en tot financiële participaties of leningen komen. Met crowdfunding wordt een groot aantal investeerders bereikt.
De verschillende platforms kennen veelal een specifieke markt focus voor de markt voor bedrijfsfinancieringen. Bijvoorbeeld de creatieve sector, duurzaamheid, MKB, horeca, sport. Sommige platforms doen een zekere beoordeling van de kredietaanvraag. Bijvoorbeeld en beoordeling van de kredietwaardigheid van de onderneming en de MKB ondernemer. Deze trekken daardoor betere financiers en sponsors: investeerders die bereid zijn om onder gematigdere financieringscondities grotere bedragen te verstrekken.
Kenmerken
Crowdfunding kost geld. Het verdienmodel van crowdfunding platforms is een startbedrag en een succesvergoeding over de geplaatste bedrijfsfinanciering.
Een intensieve due diligence behoort niet tot het proces van kredietverlening. En ook blijven de informal investors in de anonimiteit. Daardoor zijn de geleende bedragen per investeerder vaak beperkt. Een knelpunt hoeft dat niet te zijn: veel kleine financiële bijdragen kunnen samen toch tot een voldoend grote aandelenparticipatie of omvangrijk bedrijfskrediet leiden.
Ondernemingen die met succes worden gefinancierd zijn in het algemeen ondernemingen met een zekere charitatieve basis. Deze projecten hebben daardoor een goed 'aaibaarheidsgehalte'. Zij scoren goed omdat zij ook een sterk beroep doen op het gevoel, de waarde en normen en de emotie van de sponsor. De financiering krijgt daarmee enigszins het karakter van een donatie.
Bedrijfsfinanciering ophalen met crowdfunding?
Wilt u met succes risicodragend vermogen krijgen met crowdfunding? Zorg dan voor een doortimmerd bedrijfsplan. Een goede presentatie en onderbouwing helpt om investeerders snel over de brug te halen.
Wilt u meer weten over bedrijfsfinanciering? Neem dan contact op!