De aanvullende RIE of RI&E

Persbericht geplaatst door riemethode op 15-03-2014

Is uw RIE helemaal compleet? Weet u het zeker, want dat is hij pas als alle aanvullende inventarisaties ten uitvoer zijn gebracht. In het Arbobesluit staat dat dit verplicht is voor diverse onderwerpen.

Twee van deze onderwerpen hebben betrekking op werknemers: jeugdigen en zwangere medewerkers. Voor deze groepen moet in een aanvullende RI&E vastgelegd worden wat de gevaren zijn tijdens hun werkzaamheden. Ook staat er in welke voorlichting of instructies deze groepen werknemers moeten krijgen.

Gevaarlijke stoffen

Andere onderwerpen gaan over het werken met gevaarlijke stoffen. Als werknemers blootstaan aan explosieve atmosferen, gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, asbest of biologische agentia, zal er een extra inventarisatie uitgevoerd moeten worden. Hierin zal staan om welke stoffen het precies gaat, wat de risico’s zijn van deze stoffen en wanneer de werknemers ermee in aanraking komen. Ook zal er in het document moeten staan waarom een bedrijf met deze stoffen werkt en hoe regelmatig er gecontroleerd wordt op de hoeveelheid stoffen waarmee werknemers in aanraking komen.

Ook bij werken achter een beeldscherm

Ook voor op het oog minder gevaarlijke beroepen, kan een aanvullende RIE verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermarbeid. Hierin staat dan wat de fysieke en psychische belasting van de beeldschermarbeid is. Ook zaken als geluid en trillingen moeten worden beoordeeld en indien nodig gemeten worden. De resultaten hiervan komen in een aanvullend document terecht.

Veilige werkvloer

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook onderwerpen voor aanvullende inventarisaties. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het werk en de gevaren die hierbij spelen. Aan de hand daarvan wordt besloten aan welke eisen de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen zodat werknemers veilig kunnen werken. Pas daarna zal de werknemer een definitieve keuze maken voor persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen, zodat hij zeker weet dat deze keuze juist is een aansluit bij de behoefte.

Niet compleet

Als alle inventarisaties uitgevoerd zijn, laat u de RI&E pas checken. Eerder heeft geen zin, aangezien deze nog niet compleet is zonder de aanvullingen. Toch blijkt in de praktijk dat veel bedrijven de aanvullingen niet meenemen. Een slechte zaak, want niet compleet is dit document een stuk minder waardevol dan hij zou kunnen zijn.