De Flex BV: Minder regels, minder vragen?!

Persbericht geplaatst door Clickr op 17-07-2013

mr. M.R.E. Gelok (Machiel), 2013, De Ondernemer
Sinds 1 oktober 2012 zijn er (ingrijpende) wijzigingen doorgevoerd in het ‘BV-recht'. Deze wijzigingen hebben - gebaseerd op de Europese ‘juridische mode' - tot gevolg dat Nederlandse ondernemers meer flexibiliteit en vrijheid genieten bij het oprichten en inrichten van hun onderneming.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de - inmiddels veelbesproken - gewijzigde uitkeringsregeling en de daaraan gekoppelde bestuurders (en aandeelhouder- /beleidsbepalers- )aansprakelijkheid! De nieuwe wetgeving opent namelijk nieuwe deuren voor u als ondernemer indien u bijvoorbeeld de (formele) gang van zaken binnen de onderneming wilt veranderen!

Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende typen of categorieën aandelen introduceren binnen de onderneming, al dan niet gekoppeld aan enkel een stem- of winstrecht. Dit kan bijvoorbeeld een aantrekkelijk alternatief bieden indien u overweegt om met certificaten van aandelen te werken. Weliswaar kan op die manier makkelijk kapitaal worden verkregen, maar zal er via de achterdeur altijd invloed binnen de vergadering van aandeelhouders bestaan via het aan de certificaten gekoppelde Stichting Administratiekantoor, dat stemrecht op de aandelen uitoefent!

Zo zullen de belangen van de certificaathouders alsnog meetellen binnen het beleid van de onderneming, terwijl dit juist niet de bedoeling was! Stemrechtloze aandelen kennen dit probleem niet. Desalniettemin wordt er aan stemrechtloze aandelen wel een vergaderrecht toegekend, terwijl dit aan bepaalde of alle certificaathouders kan worden onthouden! U zult als ondernemer een hieromtrent afweging moeten maken en dit is bovendien slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden en de daarbij komende vraagstukken bij de (her)inrichting van uw onderneming. Advies van uw (gespecialiseerde) advocaat is daarbij onontbeerlijk! Neem dus contact op met advocatenkantoor Haans Advocaten in Roosendaal en kom goed beslagen ten ijs.