De Innovatiebox, de WBSO, Het Innovatiefonds MKB, Energie-investeringsaftrek en de Milieu-invester

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 29-09-2011
De Innovatiebox, de WBSO,  Het Innovatiefonds MKB,  Energie-investeringsaftrek en de Milieu-invester

De Innovatiebox, de WBSO, Het Innovatiefonds MKB, Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek 2012

De Innovatiebox

De Innovatiebox, blijft van in zijn huidige vorm van kracht.Met de Innovatiebox zijn er mogelijkheden om inkomsten uit innovatie activiteiten lager te laten belasten. De winst uit innovatieve projecten zijn belast tegen 4 tot 5% vennootschapsbelasting.

De WBSO

De WBSO blijft ook in 2012 van kracht hij wordt wel iets versoberd.

In 2012 wordt in de echter de eerste schijf verlaagd naar € 110.000,- en met 8% naar 42% subsidie. In de tweede schijf wordt het percentage verlaagd naar 14%.

Research and Development Aftrek (RDA) NIEUW

RDA is een nieuwe regeling. Deze regeling voorziet in een extra aftrek voor investeringen in Research and Development (R&D)

De aftrek betreft een dubbele aftrek via een heffingskorting van 25% van de kosten van de R&D exploitatiekosten en investeringen in bedrijfsmiddelen.

Het Innovatiefonds MKB

Middels het Innovatiefonds MKB wil het huidige kabinet productinnovaties stimuleren op basis van een krediet. Als de productinnovatie succesvol is moet er terug betaald worden. Mocht de innovatie niet slagen dan biedt is er de mogelijkheid om het krediet om te zetten in een subsidie.

Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA)& Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Bedrijven die investeren in energiebesparing of duurzaamheid gebruik blijven maken van de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). Naast de MIA kan gebruik worden gemaakt van de willekeurige afschrijving (VAMIL). Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met De Innovatieboxspecialist op telefoonnummer 035-700 97 01 of via info@deinnovatieboxwildegroep.nlu kunt ook, gratis, ons boekje, De Innovatiebox 201 op www.deinnovatieboxspecialist.nlbestellen.