De UAV 2012

Persbericht geplaatst door Clickr op 16-07-2012

mr. A.J.A. Dielissen (Toine), 2012, De Ondernemer

In de bouwpraktijk wordt al jaren gebruik gemaakt van de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken). De laatste versie was alweer van 1989, welke nu is gemoderniseerd met de recent ingevoerde UAV 2012.

Deze actualisatie was nodig, gezien de invoering van de Titel Aanneming van Werk in het Burgerlijk Wetboek in 2003, het opkomen van nieuwe contractsvormen zoals de UAV-GC 2005, en de uitleg van de artikelen van de UAV 1989 door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Op lopende overeenkomsten zijn de UAV 2012 natuurlijk niet van toepassing, maar het is de verwachting dat bij nieuwe overeenkomsten de UAV 2012 - terecht - frequent gebruikt gaan worden.
Terecht, omdat de UAV 2012 een goede basis zijn voor een vlot lopend bouwtraject, waarbij de rechten en plichten van de betrokken partijen duidelijk en in evenwicht zijn.

Alhoewel de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989 niet drastisch gewijzigd zijn, zijn er toch aanpassingen waarop gelet moet worden. Zoals bij de verantwoordelijkheid voor de door de opdrachtgever voorgeschreven leverancier en onderaannemer, de omvang van aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, de wijze van keuring van bouwstoffen, de waarschuwingsplicht van de aannemer voor uit wijziging of meerwerk voortvloeiende prijsverhoging. Deze onderdelen zijn dermate gewijzigd dat het raadzaam is deze goed te bekijken en zich zo nodig te laten informeren, om goed met de UAV 2012 te kunnen werken.

Bron: www.haansadvocaten.nl