De verklaring van geen bezwaar vervalt per 1 juli aanstaande

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 14-06-2011
De verklaring van geen bezwaar vervalt per 1 juli aanstaande

De verklaring van geen bezwaar vervalt per 1 juli aanstaande en wordt vervangen door een nieuwe screening. Deze nieuwe screening zal niet door het Notariaat worden uitgevoerd. De overige wijzigingen in het vennootschapsrecht worden niet per 1 juli ingevoerd!

Afschaffing verklaring van geen bezwaar

Op 1 juli 2011 treedt de wet tot afschaffing van de verklaring van geen bezwaar en invoering van een systeem van doorlopende controle op rechtspersonen (Stb. 2010, 280, Kamerstukken 31948, zie ook Stb. 2011, 180 en Stb. 2011, 194) in werking.

Nieuw systeem

Deze wet beoogt het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren. Het huidige preventieve toezicht, dat is gebaseerd op de afgifte van een verklaring van geen bezwaar door de minister van Justitie, wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een nieuw systeem van doorlopende controle op rechtspersonen.

De verklaring van geen bezwaar komt daarmee te vervallen. De verklaring van geen bezwaar is onder het nieuwe systeem geen vereiste meer voor de oprichting, omzetting, juridische fusie en splitsing en statutenwijziging van een BV of NV.

Onder het nieuwe systeem vindt screening plaats gedurende de levensloop van rechtspersonen en wordt aangeknoopt bij levensloopmomenten als oprichting, verhuizing, bestuurderswisseling etc. Bij de doorlopende controle wordt gebruik gemaakt van (veranderingen in) sleutelgegevens van rechtspersonen die reeds bij de overheid bekend zijn (zoals NAW-gegevens en gegevens over bestuurders en aandeelhouders in basisregistraties als handelsregister en GBA) en van criminele en financiƫle antecedenten. Aan de hand van de beschikbare informatie vindt, met gebruikmaking van risicoprofielen en risicoindicatoren, een (risico)analyse plaats van mogelijk misbruik van of door rechtspersonen en kan verscherpte controle worden uitgeoefend indien een verhoogd risico bestaat dat misbruik wordt gemaakt van of door rechtspersonen. Signalering van misbruik wordt neergelegd in een risicomelding aan handhavers. Een risicomelding kan mogelijk van dienst zijn bij het opleggen van een strafrechtelijk bestuursverbod en in de toekomst mogelijk van een civielrechtelijk bestuursverbod.