Deelname social media heeft positieve effecten op jongeren

Persbericht geplaatst door klantinteractie kenniscentrum op 06-05-2011
Deelname social media heeft positieve effecten op jongeren

Uit het afstudeeronderzoek van Nynke van Waard (Universiteit van Amsterdam) blijkt dat het gebruik van social media voor de meeste jongeren positieve effecten heeft.

Onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 653 jongeren van 12 tot 19 jaar die op Hyves actief zijn. Onderzocht zijn de effecten op sociaal zelfvertrouwen en welzijn.
De resultaten en het onderzoek zijn beschreven in de paper ‘See me, Comment Me, Befriend Me: Online!’.

Social netwerksites spelen grote rol
73% van de jongeren is actief op ten minste één social netwerksite. Social media spelen dus een grote rol in het leven van jongeren.

Positieve reacties
Het onderzoek laat zien dat jongeren onderling complimenteus zijn.
94,9% van degenen die reacties op hun profiel krijgen, geven aan dat deze reacties ‘altijd’ of ‘bijna altijd’ positief zijn.
96,6% van degenen die reacties op hun profielfoto krijgen, geven aan dat deze altijd of bijna altijd positief zijn.

Positievere zelfevaluatie
De positieve reacties leiden tot veel zelfvertrouwen en een gevoel van tevredenheid.
Jongeren kunnen uit de toon van de reacties afleiden of zij een goede indruk maken en geaccepteerd worden. Dit is van invloed op hun zelfvertrouwen.

Positievere evaluaties door anderen leiden tot positievere zelfevaluatie.
Jongeren krijgen door de feedback een goed beeld van zichzelf en weten zich online zodanig aan te passen dat de feedback zo positief mogelijk is.

Meer reacties op profielfoto: meer vrienden
Profielfoto’s spelen een grote rol bij het maken van vrienden op Hyves. Veel reacties op profielfoto’s correspondeert in het algemeen met veel vrienden.

Op basis van de feedback weten jongeren hun online presentatie en profielfoto zodanig vorm te geven dat deze aantrekkelijker wordt.

Castingcultuur
De onderzoekresultaten sluiten aan bij de algemene trend van het ontstaan van een ‘castingcultuur’.
Het wordt steeds meer zichtbaar wat mensen doen. Mensen volgen en beoordelen elkaar. Daarbij speelt presentatie een belangrijke rol. Hoe presenteer ik mijzelf aan anderen, en wat vinden zij daarvan? Voor jongeren is daarbij het gebruik van beelden als castingtechniek een natuurlijk hulpmiddel.

Bron: bericht op Marketingonline.nl, 28 april 2011

Post op het Klantinteractie Kenniscentrum

Op het Kenniscentrum zijn gerelateerde items geplaatst