DGMR en VELUX Nederland ontwikkelen Daglichtcalculator volgens NEN 2057

Persbericht geplaatst door VELUX Nederland B.V. op 01-07-2013
DGMR en VELUX Nederland ontwikkelen Daglichtcalculator volgens NEN 2057

De Meern, 1 juli 2013 – In het Bouwbesluit 2012 wordt voor daglichtberekeningen in woongebouwen verwezen naar de rekenmethode die staat beschreven in de NEN 2057:2011. In deze daglichtnorm wordt ook de berekening van daglicht door ramen in een hellende positie gewaardeerd. Om de bijdrage van daglicht door dakramen nog eenvoudiger te berekenen en te toetsen aan het Bouwbesluit heeft VELUX Nederland in samenwerking met ingenieursbureau DGMR een Daglichtcalculator ontwikkeld.

De Daglichtcalculator is een rekentool gebaseerd op de NEN 2057:2011 en kan door architecten, aannemers en particulieren worden gebruikt om een daglichttoets uit te voeren voor nieuwbouwprojecten of voor de verbouwing van een ruimte onder het hellende dak. Door data in te voeren krijgt men snel inzicht of in een ruimte wordt voldaan aan de minimumeisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de hoeveelheid daglicht.

De Daglichtcalculator kan voor de toepassing van dakramen in een hellend vlak één-op-één worden gebruikt voor een bouwaanvraag of berekening van de energieprestatie. De uitkomst geeft een goed beeld van de situatie en toont aan of de ruimte wel of niet voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit.

Daglichtambitie zorgt voor meer wooncomfort

Vaak worden de minimale eisen uit het Bouwbesluit ook als maximum gezien. Echt wooncomfort wordt echter vaak pas bereikt wanneer de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt. Daarom kan met de Daglichtcalculator naast de minimale hoeveelheid daglicht ook getoetst worden of de ruimte voldoet aan de daglichtambitie. Bij deze ambitie ligt het streven van de hoeveelheid daglichttoetreding aanzienlijk hoger. Door te voldoen aan deze daglichtambitie worden ruimtes nog beter verlicht en zullen ze aangenamer en ruimer aanvoelen. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen hier juist behoefte aan hebben, omdat ze binnenshuis geregeld daglicht missen, terwijl een gebrek aan daglicht hen chagrijnig, moe en lusteloos maakt. Veel mensen overwegen dan ook hun huidige woning zo aan te passen dat er meer daglicht binnenkomt.

Spreiding van daglicht

De Daglichtcalculator berekent alleen de hoeveelheid daglicht dat een ruimte binnenkomt en kijkt niet naar de spreiding van het licht. Het strategisch plaatsen van ramen kan de spreiding van daglicht in een ruimte nog verder optimaliseren. Voor een goede daglichtsimulatie heeft de VELUX Groep de Daylight Visualizer ontwikkeld. CAD en sketch-up tekeningen kunnen hierin worden geladen en door middel van een daglichtfactor kan vervolgens worden beoordeeld of de daglichttoetreding in de ruimte optimaal is.

De VELUX Daglichtcalculator en de VELUX Daylight Visualizer zijn beiden kosteloos te downloaden via www.velux.nl/daglichtcalculator. Wanneer u de tools één keer gedownload heeft, ontvangt u bij iedere update automatisch bericht.

Over DGMR

DGMR is een onafhankelijk zelfstandig adviesbureau met als werkveld de toegepaste fysica. DGMR is gespecialiseerd in de disciplines bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid, trillingstechniek, geveltechniek en energie& duurzaamheid. Daarnaast heeft het bedrijf expertise op het gebied van software, milieu, veiligheid en geluidaspecten van industriële complexen. De softwaregroep van DGMR heeft de daglichtcalculator ontwikkeld en gebouwd.

DGMR heeft vestigingen in Arnhem, Den Haag, Drachten en Sittard. Ons team is bevlogen en bestaat uit medewerkers met uiteenlopende vaktechnische achtergronden. Samen werken we aan financieel haalbare oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.dgmr.nl.

Over de VELUX Groep

De VELUX Groep zorgt al meer dan 70 jaar voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het VELUX productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren. De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met modelwoningen wordt concreet getoond hoe gebouwen energieneutraal en energieproducerend kunnen worden gebouwd met gebruik van daglicht en behoud van een comfortabel binnenklimaat.

De VELUX Groep heeft productievestigingen in elf landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die bijna 10.000 werknemers heeft en onderdeel is van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van stichtingen en familie. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl.

Voor de redactie:

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Claudia van Veenendaal | Manager PR

Tel: 030-6629679 | Mob: 06-27129935

claudia.vanveenendaal@velux.nl | www.velux.nl

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2 | 3454 PT De Meern

Volg ons via twitter.com/velux_pr en facebook.com/velux.nl