Digitale kennis bij de hand

Persbericht geplaatst door NMeijer op 19-12-2011
Digitale kennis bij de hand

CROW heeft de Collectie Wegontwerp geïntroduceerd. Hiermee beschikt de verkeerskundige professional via een inlogprocedure over een compleet en actueel kennisaanbod dat overal en altijd toegankelijk is. Voor het ontwerpen en beoordelen van een wegontwerp vormen vakkennis en ervaring de basis. In de collectie zijn meer dan zestig CROW-publicaties op het gebied van wegontwerp digitaal gebundeld en doorzoekbaar op de eigen pc. In de praktijk combineert de professional vaak zijn eigen kennis met beschikbare kennis. De Collectie Wegontwerp is hierop toegespitst. Aan gevonden informatie zijn notities (digitale ‘geeltjes’) toe te voegen. Aangevuld met eigen kennis, teksten en procedures stellen gebruikers eenvoudig complete online kennisdossiers samen. Informatie: www.crow.nl en www.straategie.nl.