Document & Content Management en Informatie Logistieke markt - Positieve groei voor 2011

Persbericht geplaatst door Influx PR op 30-09-2011
Document & Content Management en Informatie Logistieke markt - Positieve groei voor 2011

Strategy Partners:
Positieve groei Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt voor 2011

Driebergen, 30 september 2011 – Uit de halfjaarlijkse businessbarometer ‘Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt’ van Strategy Partners Nederland, blijkt dat de totale capture, ECM, OM en IP&P2P software- en dienstenmarkt in Nederland, ondanks de huidige economische situatie, nog steeds goed stand houdt. Strategy Partners Nederland is een innovatieve marktresearch- en strategie­advies­organisatie voor specifieke Document en Content Management-gerelateerde segmenten van de IT-markt.

De halfjaarlijkse businessbarometer enquête van Strategy Partners betreffende de resultaten van het afgelopen half jaar en de verwachtingen voor de komende periodes onder 37 leveranciers van Document en Content Management-oplossingen en -diensten, Invoice processing applicaties en Document Service diensten laat optimistische resultaten en verwachtingen zien.
“81% voorziet positieve groei over 2011”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. Bijna alle leveranciers van organisatiebrede ECM-softwareplatformen en applicatieleveranciers voor Invoice Processing en Purchase to Pay rapporteren boven de tien procent omzetgroei. Ook de omzet in documentscanning en herkenning - zowel inhuis-toepassingen als via dienstverlening - tonen een goede groei.”

Grip krijgen op voorheen ongestructureerde informatie en informatiestromen, net als op de ondersteunende servicelaag, blijft voor een gehele organisatie of binnen specifieke toepassingsgebieden een dankbare en resultaatopleverende investering. Echter,de macro economische ontwikkelingen en ernstige bezuinigingen in met name de overheidsector beginnen in sommige segmenten hun effect te tonen en maken diverse leveranciers voorzichtiger in hun verwachting.
Hans Kaashoek: “De ondernemingscategorieën met een heldere product-/markt­positionering en een duidelijk toegevoegde waarde van hun oplossing of dienst voor de klant tonen een beter resultaat dan de meer generieke oplossing- of dienstenaanbieders. Dit onderzoek toont dat bedrijven in de document capture en informatieacquisitie sector en bedrijven in het Invoice Processing en Purchase to Pay segment weer de beste resultaten laten zien.”

Vanaf 2009 peilt Strategy Partners ieder half jaar de actuele business resultaten en verwachtingen in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt. Ondernemingscategorieën waarvan informatie wordt verzameld zijn:

?Internationale ECM softwareleveranciers

?ECM divisies / business units van Internationale of grote systeem integrators

?Gespecialiseerde ECM software implementatiefirma’s

?Lokale EDMS/ECM software- en applicatieleveranciers

?Output en Communicatie Management software- en dienstenleveranciers

?Invoice Processing en Purchase to Pay software en projectleveranciers

?Document Management Outsourcing dienstverleners.

Het onderzoek is gebaseerd op actuele informatie van de in de diverse marktsegmenten actieve bedrijven. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over het afgelopen half jaar. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele komende jaar. Dat geldt zowel voor de totale omzet als de gerealiseerde marge.
Meer informatie over dit en andere onderzoeksprogramma is te vinden op de website van Strategy Partners, www.strategy-partners.nl. Voor specifieke vragen kan een bericht worden gestuurd naar: contact@strategy-partners.nl.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen.

Voor de redactie:

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

________________________________________

Voor redactionele informatie of een pdf van ‘De business barometer van september 2011’: Influx PR – Jakob Brons / Corrie Lalkens – tel: 055 3663034 – e-mail: spnl@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: