Een nieuwe Omgevingswet

Persbericht geplaatst door Clickr op 14-05-2013

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), Haans Advocaten Roosendaal

Het omgevingsrecht gaat op de schop. Alweer, want na de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de binnenkort permanent gemaakte Crisis- en herstelwet (Chw), is het nu de beurt aan het omgevingsrecht als geheel. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen.

Maar liefst 15 bestaande wetten, waaronder de hiervoor genoemde, gaan volledig op in de nieuwe Omgevingswet. Van 25 andere wetten zullen onderdelen overgaan. Hierdoor zou het eenvoudiger en goedkoper moeten worden om bijvoorbeeld woningbouwprojecten op te starten.

Burgers en bedrijven kunnen voor hun project of activiteit in het vervolg volstaan met 1 (digitale) vergunningaanvraag bij 1 loket. Vervolgens neemt 1 bevoegd gezag (meestal de gemeente) een beslissing over de aanvraag, ook wanneer meerdere instanties verantwoordelijk zijn. Ook zullen de plankosten naar verwachting met 10% afnemen. Onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld in het kader van een bodemonderzoek) zullen langer houdbaar blijven. Sommige onderzoeksverplichtingen zullen zelfs geheel worden geschrapt. Een en ander betekent meer gebruiksgemak, kortere doorlooptijden en dus een forse kostenbesparing.

Maar hoe aanlokkelijk deze vooruitzichten ook klinken, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat met name de groteren projecten bij de Omgevingswet gebaat zullen zijn. De focus in de Omgevingswet ligt voornamelijk op gebiedsontwikkeling terwijl veruit de meeste omgevingsvergunningen juist kleinere, dikwijls particuliere projecten betreffen. Niettemin zal ook op kleinere schaal blijken dat de nieuwe Omgevingswet een (bescheiden) stap voorwaarts is.

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Laat u als ondernemer daarom steeds vooraf goed adviseren als u aan een nieuw project begint. Wilt u een advies op maat of meer informatie? Neem dan contact op met advocatenkantoor Haans Advocaten in Roosendaal of kijk op www.haansadvocaten.nl.