Erasmiaans Gymnasium Rotterdam vervangt schoolboeken door iPad

Persbericht geplaatst door Influx PR op 14-04-2011
Erasmiaans Gymnasium Rotterdam vervangt schoolboeken door iPad

Rotterdam/Hengelo, 14 april 2011 Sjouwen met zware schooltassen is voor een aantal leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam vanaf nu verleden tijd. Van Dijk ICT, onderdeel van ’s lands grootste leverancier van studieboeken en andere educatieve informatiedragers, neemt op deze school deel aan een pilot met de iPad. Gedurende 2,5 jaar worden bij één klas de folio boeken vervangen door elektronisch materiaal in Tablisto, een gratis applicatie waarmee gebruikers boeken en tijdschriften kunnen aanschaffen, lezen en beheren. Het project is te volgen via de website www.1op1onderwijs.nldoor middel van blogs en een discussieforum.

De ontwikkelingen op gebied van digitaal lesmateriaal volgen elkaar – mede door de populariteit van mobiele apparatuur als de iPad – in snel tempo op. Van Dijk Educatie bekijkt tijdens de pilot op het Erasmiaans welke uitdagingen er zijn op het gebied van leren en onderwijzen en of het folio boek echt vervangbaar is. Een belangrijk doel van de invoering van lesstof via de iPad is volgens de school om het aantal boeken in de schooltas van de leerlingen te verminderen.

In eerste instantie worden alleen de boeken aangeboden op de iPad. De werkboeken zullen (voorlopig) nog wel als folio boek gebruikt worden. Vervolgstappen kunnen zijn: verrijking van het lesmateriaal op de iPad (bijv. links naar filmpjes), toevoegen van invulbare werkboeken, integratie met De Digitale Klas, internettoegang op de hele school en extra educatieve apps die gebruikt worden tijdens de les. Vanwege de looptijd van de pilot (2,5 jaar) is het mogelijk deze stappen gefaseerd in te voeren.

Het Erasmiaans is een van de eerste scholen in Nederland waar een experiment met de iPad plaatsvindt. Alle uitgeverijen stellen hun digitale boeken gratis beschikbaar in Tablisto, op één uitgeverij na die zelf een app ontwikkelde. De school betaalt de hardware voor de klas die deelneemt aan de pilot, de ouders nemen de verzekeringskosten voor hun rekening. Van Dijk ICT levert de iPads en bijbehorende beschermhoesjes en is verantwoordelijk voor de technische monitoring van de pilot.

“In het voortgezet onderwijs zullen binnen afzienbare tijd de volle boekentassen vervangen worden door digitale tablets. Dat betekent minder gewicht, dus praktischer, en (op termijn) ook in de les toegang tot internet ofwel tot allerlei educatieve bronnen. Maar hoe het er precies uit gaat zien? Honderd mensen, honderd verschillende meningen. Het Erasmiaans heeft het aangedurfd een eerste stap te zetten en ik kijk uit naar de eerste ervaringen”, aldus Paul Scharff, Rector van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam.

“Van Dijk ICT is sinds maart van dit jaar officieel ASE (Apple Solution Expert). Wij zullen de pilot op de voet volgen en bekijken welke technische uitdagingen het onderwijs tegenkomt tijdens het werken met de iPad. Op basis van deze bevindingen zullen wij ons 1-op-1-concept verder uitbouwen. Denk bijvoorbeeld aan een complete oplossing voor uitrol, integratie in bestaande omgeving en beheer van iPads in het onderwijs”, aldus Arne Scholman, Verkoopadviseur bij Van Dijk ICT.

De pilot is te volgen op www.1op1onderwijs.nl. Hier zullen leerlingen, docenten, ict’ers en bestuurders van de school regelmatig bloggen over de voortgang van de pilot. Daarnaast is op deze site meer achtergrondinformatie over alle betrokken partijen te vinden.

Van Dijk ICT, Diamantstraat 3, 7554 TA HENGELO (O), telefoon: 074 240 46 25, e-mail: info@vandijk-ict.nl, website: www.vandijk-ict.nl.

Over Van Dijk ICT
Van Dijk ICT is de ICT-leverancier voor het onderwijs. Van Dijk ICT is een joint venture tussen de Odin Groep en Van Dijk Educatie uit Kampen, al jaren 's lands grootste leverancier van studieboeken en andere educatieve informatiedragers. Van Dijk ICT richt zich voornamelijk op het VO en MBO.

Voor redactionele informatie, interviewmogelijkheden en illustratiemateriaal:
Influx PR, Corrie Lalkens, Stoomwezenstraat 33, 7321 AE Apeldoorn, tel: 055 - 366 30 34, e-mail: vandijkict@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: