Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt.

Persbericht geplaatst door Clickr op 06-05-2014
Mr. L.J. van Langevelde (Leen), 2014, De Ondernemer
Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt houden de gemoederen flink bezig. Minister Kamp is onlangs het gesprek gestart met Koninklijke Nederlandse Horeca, brouwers en horecaondernemers om een transparante en concurrerende biermarkt te verwezenlijken.
In de praktijk komt het veelvuldig voor dat brouwers (tap)apparatuur aan horecaondernemers in bruikleen geven, een financiering verstrekken of het pand verhuren waarin horecaondernemers hun zaak exploiteren. Deze binding wordt doorgaans gecombineerd met een exclusieve afnameverplichting waarbij de horecaondernemer zich verbindt het bier tegen een vaste prijs exclusief af te nemen bij de betreffende brouwer.
Exclusieve afnameverplichtingen zijn concurrentiebeperkend en daarom in beginsel verboden. Niettemin vallen brouwers waarvan het marktaandeel niet meer bedraagt dan 30% onder de Europese Groepsvrijstelling. Met betrekking tot de overeenkomsten van marktleider Heineken is door de Nederlandse Mededingingsautoriteit geconcludeerd dat ook deze vanwege de korte opzegtermijn niet in strijd zijn met de Mededingingswet.
De binding kan echter nadelige gevolgen voor de horecaondernemingen hebben. Het leidt in de regel tot hogere inkoopprijzen, lager rendement en beperkt de horecaondernemer sterk in de wijze waarop hij zijn onderneming kan drijven. Daarnaast zijn de vaste activa vaak in het bezit van de brouwer.
De looptijd van een exclusieve afnameverplichting mag maximaal vijf jaar bedragen. Deze tijdsbeperking geldt evenwel niet, wanneer de brouwer (onder)verhuurder van het horecapand is. Een exclusieve afnameverplichting is dan voor de gehele huurperiode toegestaan.
Bent u horecaondernemer, dan is extra alertheid geboden. Het verdient aanbeveling juridisch advies in te winnen bij het aangaan van een overeenkomst waarin een exclusieve afnameverplichting is opgenomen teneinde een bittere nasmaak te voorkomen.