Fiscus haalt bakzijl!

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 08-04-2011
Fiscus haalt bakzijl!

Vergoeding voor kosten van bezwaarschrift tegen een voorlopige aanslag en vergoeding voor proceskosten

Een enig aandeelhouder heeft in verband met het verlaagde aanmerkelijk belang tarief in 2007 van zijn BV een dividend ontvangen van 35.600 euro. Voor het jaar 2008 legt de inspecteur hem een voorlopige aanslag IB op waarin wederom een inkomen uit aanmerkelijk belang is belast van 35.600 euro.

In dat jaar is echter geen dividend uitgekeerd en na bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag. Hij verleent echter de gevraagde vergoeding voor de kosten van het bezwaarschrift niet. Dat vindt het Hof onjuist omdat de inspecteur – gelet op het dividendverleden van de BV - had kunnen weten dat het in 2007 om een eenmalige uitkering ging. Dat leidt tot een vergoeding voor de kosten van het bezwaar alsmede een vergoeding voor de kosten van het beroep en het hoger beroep dat alles bijeen op een bedrag van 1.598,50 euro uitkomt.

GERECHTSHOF AMSTERDAM
kenmerk P09/00745
10 maart 2011