Franciscus Ziekenhuis krijgt kwaliteitskeurmerk voor stomazorg

Persbericht geplaatst door Clickr op 12-11-2012

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft een ‘vinkje’ ontvangen van de Nederlandse Stomavereniging. Met dit kwaliteitskeurmerk geeft de Nederlandse Stomavereniging aan dat de zorg rondom de stomapatiënten in het Franciscus Ziekenhuis goed georganiseerd is en voldoet aan de eisen die de vereniging voor goede stomazorg heeft opgesteld. Het ziekenhuis is zeer verheugd over deze erkenning.

Basisset van 10 minimale normen voor stomazorg
De Nederlandse Stomavereniging heeft een eerste basisset van 10 minimale normen voor stomazorg opgesteld. Op de website www.stomazorgwijzer.nl zijn de ziekenhuizen die voldoen aan al deze minimale normen gemarkeerd met een vinkje. Daarmee wordt aangegeven dat de zorg die deze ziekenhuizen bieden, goed georganiseerd is op de aspecten die de Nederlandse Stomavereniging belangrijk vindt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de stomazorg voor mensen die een colo- of ileostoma hebben of krijgen en de stomazorg die geboden wordt aan mensen die een urinestoma hebben of krijgen.

Goede stomazorg
Het Franciscus Ziekenhuis voldoet meer dan voldoende aan de gestelde eisen van de patiëntenvereniging. De chirurgen en urologen beschikken over ruime ervaring op het gebied van darm- en blaaschirurgie en werken nauw samen met de twee stomaverpleegkundigen. Deze gespecialiseerd verpleegkundigen zijn zeer deskundig in het begeleiden en het geven van de juiste zorg aan mensen met een stoma.

De stomaverpleegkundigen participeren ook in het oncologisch multidisciplinair overleg over psychosociale zorg. De individuele behoefte aan psychosociale zorg wordt in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument, waarop de stomaverpleegkundigen zo nodig kunnen anticiperen.

Maandelijks houdt de Nederlandse Stomavereniging in het Franciscus Ziekenhuis een lotgenotencontact.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herma Moerkerken, manager Communicatie Franciscus Ziekenhuis, telefoonnummer (0165) 58 89 84 of Elly Hertogh, stafmedewerker PR & Communicatie, telefoonnummer (0165) 58 88 20.

Volg ons ook op twitter: http://twitter.com/franciscusZH