Franciscus Ziekenhuis nummer 12 in AD Ziekenhuis Top 100

Persbericht geplaatst door Clickr op 16-10-2013

Het Franciscus Ziekenhuis staat op een mooie twaalfde plaats in de AD Ziekenhuis Top 100 en is daarmee flink gestegen. Vorig jaar stond het ziekenhuis nog op een 56e plaats.

De gegevens en criteria voor de AD Ziekenhuis Top 100 zijn geselecteerd op basis van normen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, verenigingen van medisch specialisten en medische commissies van project zichtbare zorg, waarin ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, overheid en zorgverzekeraars samenwerken. Veel van de gebruikte gegevens moeten ziekenhuizen verplicht doorgeven aan de Inspectie en openbaar maken.

Kwaliteitscriteria
Uit de verschillende bronnen selecteert het Algemeen Dagblad 36 kwaliteitscriteria (waarvan 29 betrekking hebben op medische kwaliteit) en kent deze vervolgens punten toe. Het totaal van deze scores bepaalt de positie op de ranglijst. De puntenverdeling is zo veel mogelijk gebaseerd op medische normen of richtlijnen van de Inspectie.

De scores
Het Franciscus Ziekenhuis haalt de maximaal haalbare score op 19 kwaliteitsaspecten, zoals ondervoeding, pijnmeting na operatie, delirium, borstkanker, darmkanker, beroerte, pacemakers, heupfractuur, knie, staar en veiligheid.
Op zeven andere criteria wordt een (boven)gemiddelde score gehaald, zoals doorliggen, buikslagader, cardiologie, maagkanker en blaaskanker.
Met uitzondering van bloedlymfekanker beschikt het Franciscus Ziekenhuis over alle vijf vereiste patiëntenkeurmerken

De positie op de ranglijst
Het Franciscus Ziekenhuis behaalt 76,54 % van het maximaal te behalen punten. Dat leidt tot een mooie twaalfde plaats op de ranglijst.

Reactie van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is blij met de notering. "Met elkaar spannen we ons elke dag weer in om goede kwaliteit van zorg te bieden aan onze patiënten en een veilige omgeving te creëren. De mooie positie op de ranglijst is een erkenning van al dit werk."

Kijk voor meer informatie op www.franciscusziekenhuis.nl.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Herma Moerkerken, manager Communicatie Franciscus Ziekenhuis, telefoonnummer
(0165) 58 84 57.