Gemeentes verbeuren dwangsommen!

Persbericht geplaatst door Clickr op 02-09-2013

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), 2013, De Ondernemer
Een bestuursorgaan moet tijdig een besluit nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Als de gemeente niet binnen een vastgestelde tijd een besluit neemt, overschrijdt zij namelijk de beslistermijn. Een vastgestelde tijd kan zijn: een termijn die in de wet is vastgelegd of een redelijke termijn na aanvraag.

Reageert de gemeente niet binnen de vastgestelde tijd dan dient u het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke te stellen. Zij heeft dan nog twee weken om alsnog een besluit te nemen. Doet zij dit niet, dan verbindt de wet daaraan twee gevolgen. Ten eerste moet het bestuursorgaan een geldsom (dwangsom) van maximaal € 1.260,00 betalen. Ten tweede heeft u dan de mogelijkheid om direct beroep bij de rechter in te stellen.

U kunt van deze regel ook gebruik maken indien een gemeente of Provincie niet bereid is handhavend op te treden tegen illegale situaties. Denkt u hierbij aan overtredingen van milieuvoorschriften en bouwregelgeving. Wanneer het bevoegd gezag in dat geval weigert om een beslissing te nemen kunt u zich tot de bestuursrechter wenden.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan dan uitkomst bieden. Alvorens het bevoegd gezag tot handhaving overgaat, gelden specifieke spelregels (toetsing materiële voorschriften, individuele belangenafweging en vooraankondiging). Een tijdige reactie aan het bevoegd gezag is dus geboden.

Onze ervaring is dat bestuursorganen soms, om welke reden dan ook, verzuimen om tijdig een beslissing te nemen. Dwangsommen worden dan volledig verbeurd. Raadpleeg dus tijdig een specialist (ruimtelijk) bestuursrecht, die u hierover van advies kan voorzien.

Meer informatie? Kijk op www.haansadvocaten.nl of neem contact op met ons advocatenkantoor in Roosendaal via info@rsd.haansadvocaten.nl.