Het belang van het opstellen van een goed testament

Persbericht geplaatst door ederuijter op 07-04-2016
Testament Amsterdam
Het is niet het eerste waar u aan wilt denken na het overlijden van een dierbare, maar het verdelen van de erfenis is wel een belangrijk punt. Wanneer geen goed testament is opgesteld, kan dit leiden tot hoogopgelopen emoties en conflicten. Het is dan ook goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot testamenten en erfrecht. Op die manier komt u nooit voor verrassingen te staan.

Geen testament

Overerving zonder testament is in veel gevallen een lastige zaak en ook de belastingdienst pikt hier een goed graantje mee in de vorm van successierechten. De verdeling van de eigendommen geschiedt vervolgens op basis van vastgestelde groepen en volgordes. In de eerste groep zijn de echtgenoot of echtgenote en kinderen van de overledene opgenomen. De tweede groep bestaat uit broers, zussen, ouders, ooms en tantes, neven en nichten. De derde groep is opgemaakt uit grootouders, oudooms, achterneven –en nichten. De laatste groep, groep 4, is die van overgrootouders. Zonder testament komt groep 1 als eerste aanbod bij het verdelen van de boedel. Als deze groep volledig afwezig is, wordt er verder gekeken naar de volgende groep enzovoort. Het is niet mogelijk om zonder testament over te erven naar niet-bloedverwanten.

Onterven

Naast het aangeven van erfgenamen, kunnen in het testament ook mensen worden opgenomen waarvan u wil dat ze niets erven. Zo is er de “anti-schoonzoon/dochter”-clausule. Deze houdt in dat zoons en dochters wel kunnen erven, maar dat hierbij expliciet is aangegeven dat echtgenoten hier niet van mee kunnen profiteren. Het is gebruikelijk om bij deze clausule een voorwaarde in te bouwen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat deze regeling alleen geldt bij echtscheiding tussen de twee partners.

Erfrechtadvocaat Amsterdam

Laat uw testament opstellen door een professional, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor alles dat reden geeft voor conflicten, is het mogelijk om ons in te schakelen. Bent u het niet eens met de inhoud van een testament of heeft u een bemiddelaar nodig? Bij Amsterdam Erfrechtadvocaten bent u dan aan het juiste adres. Met talloze deskundige advocaten kunnen wij u altijd specialistisch van dienst zijn. Door onze landelijke dekking heeft u altijd iemand uit uw eigen regio, die u persoonlijk te woord zal staan.