Het faillissement van een VOF: een koerswijziging!

Persbericht geplaatst door Clickr op 26-05-2015
Mr. A. Oomen (Albert), 2015, De Ondernemer
Uw bedrijf werkt samen met vele ondernemingen met verschillende rechtsvormen. Lees verder als u wilt weten wat gewijzigd is als een vennootschap onder firma (een VOF) failliet gaat. Tot nu toe was het zo dat, als een VOF failliet ging voor de vennoten automatisch faillissement aangevraagd werd. Recent is de Hoge Raad van koers veranderd!
Een VOF is een ondernemingsvorm met een afgescheiden vermogen, waarvan twee of meer vennoten eigenaar zijn. Deze personen zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor alle schulden in de VOF.
Een persoon of onderneming gaat failliet als hij, zoals dat heet, ‘heeft opgehouden te betalen.' De Hoge Raad vindt dat, als het vermogen van een VOF ontoereikend is om haar schuldeisers te betalen, dit niet betekent dat een vennoot van een VOF privé geen geld meer heeft. Een vennoot kan zelf voldoende vermogen hebben om alle schuldeisers te betalen. Weigert een vennoot om schuldeisers van een VOF te betalen, dan betekent dit niet dat hij niet meer kan betalen!
De impact van deze uitspraak is groot! Heeft u een vordering op een VOF dan moet u van iedere vennoot aantonen dat die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Laat u dit na, dan wordt alleen de VOF failliet verklaard. U laat als schuldeiser hiermee kansen liggen om toch verhaal te halen.
Bent u vennoot van een VOF? Bekijk in zo'n situatie goed of de faillissementsaanvraag ook op u betrekking heeft. En twijfelt u daarover, laat u dan goed adviseren!