Hoe gaat een echtscheidingsadvocaat te werk

Persbericht geplaatst door johanmeijer op 03-02-2015

Er zijn twee manieren om de rechter de echtscheiding te laten uitspreken, namelijk op gemeenschappelijk verzoek of nadat een van de partijen een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank aanhangig heeft gemaakt. Wanneer beide echtgenoten er naar streven in goed overleg tot een regeling te komen, dan kan door middel van gesprekken met een echtscheidingsadvocaat worden onderzocht of er overeenstemming over alle gevolgen van de echtscheiding kan worden bereikt. Bent u of wordt u het tijdens deze gesprekken over alle onderwerpen volledig eens met elkaar, dan kan door de advocaat nacmens u beiden een gemeenschappelijk verzoekschrift worden ingediend, inclusief het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen de echtgenoten zijn vastgelegd.

Voor het geval u niet over alle onderwerpen overeenstemming kunt bereiken met elkaar, dan zal één van beide echtgenoten de procedure moeten beginnen bij de rechtbank.

Echtscheidingsadvocaat voor ondernemers

Ook verdeling van ondernemingen en van grote vermogens of omvangrijke boedels vergt veel inzicht en rekenvaardigheid. Dit geldt eveneens voor de complexe pensioenkwesties. De hoogte van de alimentatiebijdrage wordt door partijen overeen gekomen of door de rechter vastgesteld op basis van de financiële gegevens die op dat moment gelden. In de loop der tijd vindt er veelal een wijziging in de financiële gegevens of persoonlijke situatie plaats die van invloed kan zijn op de hoogte van de alimentatiebedragen.

Daarbij is verder van belang dat de voor de alimentatieberekening relevante posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. De alimentatieverplichting is onderhevig aan een termijn. Na het verstrijken hiervan eindigt de verplichting, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.