'Ik besta uit koolstof'

Persbericht geplaatst door JNabbe789! op 30-05-2019
\

Pers- boekenbericht

Lectori salutem,

In de bijlage vindt u informatie over het onlangs verschenen essay van de hand van Joop Nabbe over het thema rouwverwerking. Op de vraag of de mens na de dood voortleeft, verbindt de auteur de logica met de waarachtigheid waarvan zijn levensvrienden George Ritchie, Emanuel Swedenborg, Leslie Flint en Stefan von Jankovich getuigden, nadat zij over de 'kantige horizon’ van het leven hadden heengezien. Wellicht is het uw wens van het onlangs verschenen leerzame essay kennis te nemen.

Met vriendelijke groeten

uitgave: www.johema.nl Goirle

Voorwoord van het essay.

Auteur verklaart aan een fictieve, atheïstische, materialistische filosoof dat de geestelijke mens die de mens op aarde doet leven bestaat, aan gene zijde voortbestaat, bevestigd door zijn levensvrienden George Ritchie, Emanuel Swedenborg, Leslie Flint en Stefan von Jankovich, die de overgang tijdelijk meegemaakt, of over de “kantige” horizon van het aardse leven hebben heengekeken. Hun euforie over het voortbestaan werd veroorzaakt door de confrontatie met de eindeloze Wijsheid en Liefde van de Schepper, die in zijn schepping voortschrijdt als de Grootste Mens, wat de auteur beschrijft in een nieuwe theodicee.

Voorts laat hij zijn licht schijnen over het God-mens zijn van Jezus van Nazareth, diens missie, zijn verblijf in de geestelijke wereld, zijn verhouding tot de Vader en zijn verrijzenis.

Vervolgens stelt hij de persoonlijke ervaring van een uittreding aan de orde, die hem geholpen heeft bij zijn voorstelling over de aard van de geestelijke energie, en legt hij het verband uit tussen de metafysische en de fysische wereld in de door hem ontworpen scheppingstrap.

deel deze pagina: