In de boezem van het kwaad

Persbericht geplaatst door TBFBookstore op 11-11-2020
In de boezem van het kwaad

Boek in de boezem van het kwaad over hoe de wereldwijde chaos gebruikt wordt om macht uit te oefenen.

Een ontroerende thriller over de opkomst en ondergang van satan, gevallen engelen en demonen.


Wereldwijde onrust en ellende
De sociale onrust en onzekere tijden van vandaag brengen een alsmaar toenemende druk op de mens en maatschappij. Onderlinge spanningen worden meer en meer zichtbaar en uiten zich in dagelijkse massale en wereldwijde protesten, rebellie en opstand. Deze worden steeds grimmiger en eindigen vaak in geweld en plunderingen. Daarbovenop hebben we te maken met de grote klap van de coronacrisis, met alle gevolgen van dien. Er is veel angst en velen zien hun toekomst somber in. Maar … wat is de oorsprong van al deze ellende? Kunnen we de problemen van vandaag afschuiven op de beslissingen van de politieke leiders, de veranderingen in het klimaat, de economische malaise, de rassenhaat en ongelijkheid? Dit boek onthult dat er achter de schermen meer gaande is dan wat de krantenkoppen en het nieuws ons willen doen geloven. Geen complotdenken, maar de bikkelharde waarheid! ‘In de boezem van het kwaad’ is online te koop via: www.theblessingfamilybookstore.nl


De oorsprong van het kwaad

In dit nieuwe boek neemt David Maasbach je mee naar de oorsprong van het kwaad. Het kwaad is een begrip dat iedereen wel kent, maar dat zich moeilijk laat omschrijven. Zoek je in een woordenboek naar de betekenis van het begrip ‘kwaad’, dan geeft dat een tautologie als antwoord. Het kwaad staat voor het boze en het boze weer voor het kwaad. Een verdere zoektocht naar het woord ‘kwaad’, leidt tot een veelvoud aan synoniemen: boos, woedend, slecht, ramp, onheil, tegengestelde van goed, enz. In religieuze kringen staat de duivel symbool voor het kwaad. De duivel is de boze geest die mensen verzoekt en verleidt om slechte dingen te doen. Hij is de kwelgeest die mensen doet lijden. De vroegchristelijke kerk had een sterke, realistische opvatting omtrent de duivel en zijn inwerking op de wereld. In de literatuur van weleer is vaak sprake van de wanhopige strijd van heiligen tegen de verleiding van de duivel.

‘In de boezem van het kwaad’ is online te koop via: www.theblessingfamilybookstore.nl

www.indeboezemvanhetkwaad.nl
@davidmaasbachofficial
@maasbach

deel deze pagina: