Incassowet voor veel bedrijven nog onduidelijk

Persbericht geplaatst door RobertSpoelstra op 20-09-2012

De nieuwe incassowet, die het voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders onmogelijk moet maken om te hoge incassokosten te berekenen, zorgt bij bedrijven nog voor veel onduidelijkheid.

Dat constateert Arno van Balen van de Incassoprofessionals. De wet, die per 1 juli van kracht is, zou een einde moeten maken aan de onduidelijkheid rondom het in rekening brengen van incassokosten. Bedrijven hebben dankzij de veranderende regels de mogelijkheid om voortaan korter op de debiteur te zitten. “Maar”, stelt Arno van Balen van de Incassoprofessionals, “veel bedrijven weten nog niet hoe ze met de nieuwe wetgeving om moeten gaan.”

Regels omtrent de wet roepen bij ondernemers aardig wat vragen op. Van Balen somt op: “Wat moet er exact op de factuur staan en wat in de aanmaning? Welke kosten mogen doorberekend worden en welke niet, geldt de wet alleen voor bedrijven of ook voor particulieren? Resultaat van al die vragen is dat wij merken dat veel bedrijven hun debiteurenadministratie nog niet hebben afgestemd op de nieuwe wetgeving.”

Alleen buitengerechtelijke kosten in rekening brengen

De vergoeding voor incassokosten wordt vanaf 1 juli 2012 vastgesteld aan de hand van een staffel. De incassokosten zijn een percentage van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 40,-. De buitengerechtelijke kosten, de kosten die worden gemaakt in de fase voorafgaand aan het proces, zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht voor het innen van de vordering. Het is niet toegestaan om allerlei andere kostenposten op te voeren, zoals administratiekosten, herinneringskosten of aanmaningskosten. Dit zorgt bij bedrijven voor veel onduidelijkheid, weet Van Balen.

Algemene voorwaarden aanpassen

De Incassoprofessionals wijst daarnaast op het gegeven dat ieder bedrijf goed naar de algemene voorwaarden moet kijken. “Veel algemene voorwaarden stroken niet met de nieuwe wet en dienen te worden aangepast. Als incassobureau achten wij het belang groot en daarom zijn wij op dit moment druk met een informatieronde voor onze klanten om duidelijkheid te verschaffen.”

“Zo behoren veel garagebedrijven tot onze klantenkring. Het is een gevarieerde markt met grote georganiseerde en juist kleinere bedrijven. Beiden hebben te maken met openstaande vorderingen. Wij wijzen ze op het juist informeren van debiteuren, waardoor er geen discussies kunnen ontstaan over de hoogte van de vordering en incassokosten.”

De Belangenorganisatie voor Nederlandse Incassobureaus (BVNI), onderschrijft het fenomeen dat bedrijven in onduidelijkheid verkeren. Zij worden dagelijks gebeld voor hulp en advies, weet Van Balen. “Bedrijven moeten zich goed laten voorlichten om fouten te voorkomen.”

Opzetten van protocol

De Incassoprofessionals informeert bedrijven na een goede inventarisatie over het opzetten van een protocol, van factuur tot aanmaning. “Mocht de factuur onverhoopt niet betaald worden, dan kan de vordering eventueel uit handen gegeven worden aan een professioneel incasso bureau. Wij adviseren bedrijven dan ook om niet zelf te gaan rommelen maar zich vrijblijvend te laten voorlichten door een professioneel incassobureau.”