Innovatiebox benutten?

Persbericht geplaatst door de innovatieboxspecialist.nl op 04-04-2011
Innovatiebox benutten?

Sinds 1 januari 2010 is het fiscale voordeel van de Innovatiebox (vroeger Octrooibox) nog groter geworden.

De Innovatiebox is geïntroduceerd door de wetgever om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn.Door gebruik te maken van de innovatiebox wordt er een belastingbesparing van maximaal 80% gerealiseerd.

Tocht wordt er in de praktijk er echter relatief weinig gebruik van gemaakt.

Op zich vreemd aangezien er per jaar circa 18.000 WBSO subsidies worden toegekend.

Het uitgangspunt van de innovatiebox wetgeving is dat een octrooi dan wel een WBSO- subsidie verkregen is. De WBSO –subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de overheid een deel van uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert.

Een octrooi o fpatent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan.

De aanvraag van een octrooi kan meerdere jaren duren. Pas nadat het octrooi is verleend, kwalificeert het immaterieel actief voor de innovatiebox. Met ingang van 2011 kan de regeling ook worden toegepast op innovatievoordelen in de periode tussen de aanvraag en de verkrijging van het octrooi.

Immateriële activa innovatiebox


De innovatiebox is bedoeld voor ondernemers, die een immaterieel actief hebben ontwikkeld (waaronder kwekersrechten), waarvoor octrooi is aangevraagd en activiteiten die onder een WBSO-verklaring vallen. Agentschap NL geeft de WBSO-verklaring af voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden. Daarmee bepaalt het Agentschap NL of het activum in aanmerking komt voor de innovatiebox. De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor het aanvragen van een WBSO-verklaring:

 • technisch-wetenschappelijk onderzoek;
 • ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
 • uitvoering van systematisch opgezette analyse van technische haalbaarheid van het zelf verrichten van het speur- en ontwikkelingswerk, zoals hiervoor bedoeld; of
 • uitvoering van technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van bepaalde productiemethoden.
 • Voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur mag ook gebruik gemaakt worden van al bestaande componenten. Het moet gaan om zelf ontwikkelde immateriële activa. Gekochte octrooien komen niet in aanmerking voor de regeling, tenzij ze opgaan in een groter geheel van zelf vervaardigd immaterieel actief. Gebruik maken van derden voor

  Inkomsten uit innovatiebox


  Welke inkomsten in innovatiebox kwalificeren nu voor de innovatiebox box? Dat zijn licentie-inkomsten, maar ook de vervreemdingsvoordelen vallen ook onder de regeling van de innovatiebox. Als het gaat om een technische vinding die opgaat in een product of dienstverlening, zal er een uitsplitsing moeten worden gemaakt welke inkomsten zijn toe te rekenen aan de technische vinding. Hierover moet u afspraken te maken met de Belastingdienst.

  Rekenvoorbeeld


  Omdat de belastingheffing op de voordelen uit de exploitatie van het immaterieel actief fors lager is, is het financieel aantrekkelijk te kiezen voor toepassing van de innovatiebox.

  Winst uit immaterieel actief: 100.000
  Vennootschapsbelastingtarief 5% 5.000
  Vennootschapsbelastingtarief 25% 25.000
  Besparing 20.000

  Naast het tariefsvoordeel zal men ook voordelen genieten omdat er bij de ontwikkeling van het immaterieel actief recht zal bestaan op korting op de te betalen loonheffingen. Dit voordeel is in de berekening niet meegenomen, waardoor het voordeel van kiezen voor de innovatiebox uiteindelijk hoger uitpakt.

  Lagere belasting


  Met de verdere verruiming van de innovatiebox zijn de mogelijkheden om inkomsten uit innovatie activiteiten lager te laten belasten verder verruimd. De inkomsten uit deze activiteiten zijn belast tegen 5%, waar het reguliere vennootschapsbelastingtarief 25% bedraagt in 2011.

  De Innovatieboxspecialist biedt u, tegen een vast tarief, de volledige (fiscale) ondersteuning en toepassing van de innovatiebox aan.

  Wilt u meer weten over de innovatiebox of de WBSO, neem dan nu, vrijblijvend contact met ons op.

  U kunt ons bereiken op 035- 700 97 01 of

  info@deinnovatieboxspecialist.nl

  www.deinnovatieboxspecialist.nl

  deel deze pagina: