Interactive stemsystemen

Persbericht geplaatst door nltronics op 29-08-2012

Als docenten vraag je je vaak af of de studenten de leerstof voldoende begrijpen, of je uitleg duidelijk genoeg is, of je niet te snel of te traag gaat, of de studenten voldoende tijd kregen om een oefening op te lossen, … Directe feedback van de studenten zou helpen, maar zeker als je met grotere groepen werkt durven de studenten vaak geen feedback geven.

Elektronische stemmen is een efficiënte manier om de lessen interactiever te maken!

Met behulp van een interactief stemsysteem kunnen studenten middels een anonieme of gepersonaliseerde sessie actief deel aan de lessen. Een stemsysteem verlaagt de drempel voor studenten om hun mening over de les en de moeilijkheidsgraad ervan terug te koppelen naar de docent. Bovendien worden studenten niet alleen uitgedaagd, maar moeten ze zich ook actief inzetten waardoor ze de leerstof sneller begrijpen, inzichtelijker werken en bewust bij het leerproces worden betrokken.
In Nederland en België komt het gebruik van stemsystemen langzaam op gang, onderwijs instellingen als Fontis hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven hebben inmiddels stemsystemen in hun lessen geïntegreerd.

Kijk voor meer informatie over stemsystemen op http://stemkastjes.wordpress.com/ of neem contact op met NLtronics info@nltronics.nl 0165-323288