Jammer voor de kleine mantelmeeuw.

Persbericht geplaatst door Clickr op 31-03-2014
mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), 2014, De Ondernemer
Stelt u zich het volgende voor, u woont in het buitengebied en heeft vanuit uw huis uitzicht over een prachtig naaldbos. Uw gemeente heeft plannen om een nieuw afvalverwerkingsbedrijf te vestigen op enkele honderden meters van uw woning. U denkt aan alle aan- en afrijdende vrachtwagens vol met vuilnis, die straks langs uw huis rijden. De geluidsoverlast, het verkeer in uw doorgaans zo rustige straat, de uitlaatgassen, de stank die een afvalverwerkingsbedrijf produceert, de rillingen lopen over uw rug. U besluit tegen deze plannen in te gaan. Nadat de zienswijzenprocedure is doorlopen verzoekt u de Raad van State om het nieuwe bestemmingsplan te vernietigen.
Tot 1 januari 2013 kon u bij een dergelijke procedure alle mogelijke argumenten gebruiken. Hoe vaak is daarvoor niet een zeldzaam plantje of dier dat bescherming nodig had, door partijen naar voren geschoven. Bijvoorbeeld het argument dat door de komst van het afvalverwerkingsbedrijf, de leefomgeving van de kleine mantelmeeuw gevaar liep, kon ertoe leiden dat het hele plan van tafel ging.
Mensen die het doel hebben bestemmingsprocedures slagvaardiger te maken ergeren zich al jaren aan dit soort argumenten. Vooral om dat het daar eigenlijk niet om gaat.
Vanaf 1 januari 2013 is de wet aangepast en hoort deze werkwijze tot het verleden. U kunt voortaan alleen argumenten aanvoeren die daadwerkelijk het doel hebben uw belangen te beschermen. Een argument zou zijn dat u geluids- of stankoverlast vreest. En de kleine mantelmeeuw? Die moet het voortaan zonder uw hulp stellen.