Kabinetsplannen kan ZZP-er tienduizend euro per jaar gaan kosten

Persbericht geplaatst door VRB Adviesgroep op 18-05-2015

Het beperken en afschaffen van de zelfstandigenaftrek ligt opnieuw onder de loep. Alhoewel in het Belastingplan 2015 de voorgenomen beperking/afschaffing van de zelfstandigenaftrek nog van tafel werd geschoven zijn de huidige kabinetsplannen erop gericht de zelfstandigenaftrek alsnog te gaan beperken/af te schaffen.

Daarnaast heeft het kabinet plannen om Zzp’ers te verplichten tot het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek gepaard met een verplichte invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zal de gemiddelde ZZP-er tienduizend euro per jaar gaan kosten. Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep in Utrecht: “Deze plannen leiden nu al tot een aardbeving in ondernemend Nederland en ondernemers staan momenteel in de rij om te laten berekenen wat de gevolgen zijn van een eventuele wetswijziging in hun situatie.

Wanneer bovenstaande plannen worden doorgevoerd kan dit grote financiële gevolgen hebben voor zzp’ers, waaronder ook de kleine zzp’ers. Naast de juridische voordelen van het omzetten van een eenmanszaak naar B.V. zal het hiermee ook fiscaal-financieel nog voordeliger zijn om de eenmanszaak om te zetten naar B.V. Het verdient dan ook de voorkeur om dit te laten beoordelen.

Voor de redactie:

Voor meer informatie over dit artikel kunt u zich richten tot Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep. Pim van Rijswijk is telefonisch te bereiken op: 06-42345387 en pvanrijswijk@vrbadvies.nl

deel deze pagina: