Kerkakkers zet zich in voor mensgerichte zorg

Persbericht geplaatst door NMeijer op 11-01-2012
Kerkakkers zet zich in voor mensgerichte zorg

Rucphen – Behalve kwalitatief goede zorg, is de mens achter de zorg zeker zo belangrijk. Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers, onderdeel van stichting Groenhuysen, gaat voor een totaalaanpak, waarbij zowel technisch goede zorg als ook de beleving van de zorg centraal staan. Vandaag is officieel de samenwerking met Planetree Nederland bekrachtigd om deze ambitie verder vorm en gestalte te geven.

Door aansluiting bij het Planetree Netwerk verbindt Kerkakkers zich met het nog verder verbeteren van de mensgerichte zorg. Dat gebeurt samen met cliënten en hun families, waarbij aandacht voor de cliënten, waardigheid, regie en welzijn op één lijn staan met het bieden van hoogwaardige zorg en welzijn.

Martijn Kilsdonk, manager van Kerkakkers, is trots op deze samenwerking: ‘Natuurlijk houd je altijd oog voor je cliënten en medewerkers, maar we willen dit nu structureel vormgeven met behulp van het Planetree concept. Het mooie van dit zorgconcept is dat het allerlei facetten verbindt en dat we dit samen doen. Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en management dragen allen hun steentje bij. Iedereen heeft z’n rol en juist die relatie is belangrijk.”

Menselijke maat voor cliënt én zorgverlener

Planetree is zowel een innovatief zorgmodel als een snelgroeiend internationaal netwerk van zorginstellingen die vastbesloten zijn de best mogelijke zorg voor cliënten te realiseren en tegelijkertijd een inspirerende cultuur voor medewerkers te scheppen. “Het is de bedoeling van Planetree om zorg zo te leveren zoals onze ouders, kinderen, dierbaren en wijzelf die graag willen krijgen”, zegt Marita Bossers-Nabben, directeur van Planetree Nederland. “Daarbij gaat het niet alleen om minimale, verplichte zorg maar om zorg zoals je zelf behandeld wilt worden als cliënt, bewoner en medewerker. Planetree legt de lat hoog en nodigt iedereen uit en ondersteunt zorginstellingen om de zorg die we samen willen daadwerkelijk te realiseren en om de lat telkens opnieuw te verleggen”. Martijn Kilsdonk vult daarbij aan: “Kerkakkers pakt deze uitdaging met liefde op!”

Voor de redactie:

Bij vragen is Mariëlle Franken (communicatieadviseur stichting Groenhuysen) bereikbaar via telefoonnummer 0165 – 57 40 37 of 06 – 304 65 373. Meer informatie: www.groenhuysen.nl