Kinderalimentatie: nieuwe rekenwijze

Persbericht geplaatst door Clickr op 06-01-2014
Mr. M. Czarnota (Monika), november 2013, De Ondernemer
Sinds 1 april 2013 wordt de kinderalimentatie berekend volgens een nieuwe methode. De aanleiding hiervan is de wens om tot vereenvoudiging van de bestaande rekenmethode te komen.
In de nieuwe rekenmethode wordt uitgegaan van een standaard bedrag aan vaste lasten. Daarnaast is de term zorgkorting geïntroduceerd. Degene die kinderalimentatie moet betalen mag voor de tijd dat de kinderen bij hem/haar verblijven korting in mindering brengen op het alimentatiebedrag. Ook wordt volledig rekening gehouden met het kindgebondenbudget.
Voor degene die kinderalimentatie ontvangt of betaalt kan de nieuwe rekenmethode grote gevolgen hebben.
Van belang hiervoor is te weten voor wie deze nieuwe rekenmethode geldt. Deze is in elk geval van toepassing voor alimentatiebedragen die voor het eerst worden vastgesteld na 1 april 2013. Voorts geldt de nieuwe methode voor bestaande alimentatieverplichtingen op het moment dat er zich een wijziging van omstandigheden voordoet na 1 april.
Voorbeelden van wijziging van omstandigheden zijn:
- wijziging in het inkomen;
- wijziging in de gezinssituatie bij (een van) de ouders;
- wijziging in de zorgregeling waardoor het aantal dagen dat de kinderen bij de onderhoudsplichtige ouder verblijven is veranderd.
De wijziging van de rekenmethode voor het berekenen van kinderalimentatie levert op zichzelf geen wijziging van omstandigheden op.
Het kan dus nuttig zijn om een herberekening van de kinderalimentatie te laten maken.