Koper opgelet: lasten en beperkingen bij de koop van onroerend goed.

Persbericht geplaatst door Clickr op 22-06-2015
mr. S.J.M. Jansen (Sophie), 2015, De Ondernemer

Als koper van een woning of bedrijfspand wilt u achteraf niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huurders in het pand of een recht van overpad.

Artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek verplicht de verkoper om de verkochte zaak vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen over te dragen. Het artikel legt de verkoper een mededelingsplicht op ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen.

Alleen als de verkoper ze meldt en deze door u in de koop- of leveringsakte uitdrukkelijk worden aanvaard, geldt de plicht van de verkoper om het pand vrij van die bijzondere lasten en beperkingen te leveren niet.

Maar wat als u als koper geconfronteerd wordt met een publiekrechtelijke last of beperking, zoals een gedoogplicht of een aanwijzing als beschermd monument? Kunnen dit soort uit publiekrechtelijke regelgeving voortvloeiende lasten en beperkingen ook worden aangemerkt als bijzondere lasten en beperkingen in de zin van artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek?

De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Het moet dan wel gaan om een specifiek tot de verkoper van de desbetreffende zaak gericht besluit.

Voor lasten of beperkingen die voortvloeien uit publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, geldt de verplichting van artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek niet. Deze besluiten zijn voor de verkoper en de koper op gelijke wijze eenvoudig (online) raadpleegbaar. In voorkomend geval heeft u als koper wel de mogelijkheid om de verkoper op andere rechtsgronden aan te spreken.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen met betrekking tot het vastgoedrecht of bestuursrecht, dan kunt u daarvoor uitstekend terecht bij Haans Advocaten.

Bron: www.haansadvocaten.nl