Kosteneffectieve dienstverlening.

Persbericht geplaatst door adriaank op 23-06-2014

Nederlandse bedrijven zijn anno 2014 steeds meer op zoek naar kosteneffectieve dienstverlening. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Kosteneffectief kunnen we in principe gelijkstellen aan doelmatig. En dienstverlening, tja daar kan een heel boek vol over geschreven worden. In de economie draait het altijd om materiële zaken, maar daarnaast zeker ook om niet-tastbare producten: de diensten. Voor alle ondernemers, in iedere branche is dienstverlening cruciaal en van levensbelang. Het gaat namelijk om die specifieke zaken en ‘dingen’ die het allemaal mogelijk maken om alle klanten te bedienen en te kunnen blijven bedienen. Of, beter nog, en wenselijker, het pallet aan afnemers groter en breder te maken.

Zo zoeken steeds meer firma’s naar aanbieders met scherpere prijzen. Impliciet op zoek naar de scherpste prijzen. Wereldwijd. Tegelijkertijd ligt de focus ook continu noodzakelijkerwijs op zowel het budget wat betreft marketing als reclame. Voor beide geldt: meer voor minder. Oftewel meer resultaat bij dezelfde inspanningen. En het sleutelwoord, of zoals u wilt het ‘toverwoord’ hierbij is creativiteit!

Maar waarom kiest inmiddels een ruime meerderheid van alle Nederlandse entrepreneurs eigenlijk voor kosteneffectieve dienstverlening? Logischerwijs omdat het zoveel voordelen heeft. ‘More for less’ vergroot de efficiency. Dat op zijn beurt vergroot het zelfvertrouwen van zowel de ondernemer als de klant. Met als resultaat meer positiviteit. Daarna nog meer vertrouwen, extra veel lef en dientengevolge alles bij elkaar genomen weer meer resultaat. De cirkel is rond. En het rondje kan opnieuw gemaakt worden. Het principe van 1+1 = 3, in plaats van 2!

Naast oog voor de leveranciers en de promotie, is ook bijvoorbeeld de fysieke huisvesting niet uit te vlakken. Thuiswerken is geen eng of duister begrip meer, maar een praktische en ingeburgerde zaak. Met als uitvloeisel dat het aantal vaste kantoorruimtes verminderd kan worden. En dat is weer een win-win-situatie. Wisselende werkplekken,voor steeds meer bedrijven een doeltreffende oplossing zonder productiviteit te verliezen. Een prima oplossing ook voor werkende moeders en voor de vermindering aan CO2-uitstoot. Wat kunnen we nog meer wensen?