Kostenvergoedingen zijn terecht tot het loon gerekend

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 08-04-2011
Kostenvergoedingen zijn terecht tot het loon gerekend

Een man is als raadslid in (fictieve) dienstbetrekking bij een gemeente.

Daarnaast is hij lid van het bestuur van een stichting. Naast de raadswedde en de kostenvergoeding van de gemeente ontvangt de man van de stichting in het kader van fractieondersteuning bedragen, die door de stichting worden aangeduid als kostenvergoedingen.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de inspecteur de van de stichting in 2002 en 2003 ontvangen bedragen - met uitzondering van een vergoeding voor een laptop - terecht tot belastbaar loon heeft gerekend omdat er een direct zakelijk verband bestaat tussen de betalingen door de stichting en de dienstbetrekking bij de gemeente.

In hoger beroep is komen vast te staan dat de man de van de stichting ontvangen vergoedingen heeft terugbetaald. Deze terugbetaling heeft hij in de jaren van terugbetaling als negatief inkomen aangemerkt hetgeen als zodanig door de Belastingdienst is aanvaard. In het licht hiervan, heeft de man zijn verzet tegen het oordeel van de Rechtbank inzake de belastingheffing laten varen. De inspecteur heeft zijn incidenteel hoger beroep tegen het niet in de heffing betrekken van het ter zake van de laptop ontvangen bedrag ingetrokken. In geschil is dan nog slechts of terecht vergrijpboeten zijn opgelegd.

Het Hof oordeelt dat de inspecteur onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt die het oordeel rechtvaardigen dat de man (voorwaardelijke) opzet valt te verwijten. Hij heeft geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt dat de man bij het doen van de aangiften wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat door het niet opnemen van de betalingen te weinig belasting zou worden geheven dan wel een onjuiste of onvolledige aangifte zou worden gedaan en voorts die kans bewust heeft aanvaard. De opgelegde boeten worden vernietigd.


Bron:

GERECHTSHOF AMSTERDAM
Kenmerken P08/00762 tot en met 08/00764