Langstraat haalt een miljoen euro binnen bij het Rijk

Persbericht geplaatst door WML op 03-02-2012

LANGSTRAAT, 3 februari 2012 – De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk haalden onlangs samen met de ISD Midden-Langstraat een miljoen euro binnen bij het Rijk. Het Rijk betaalt dit geld in verband met het feit dat de ISD in 2010 meer dan tien procent te kort kwam op het zogenoemde inkomensdeel voor de bijstandsklanten in de Langstraatgemeenten. “We mogen wel spreken van een groot succes”, verklaart ISD-controller Eric van Agt, “want we hebben ontzettend veel informatie boven tafel moeten halen om het Ministerie van Sociale Zaken te overtuigen.”

Incidenteel Aanvullende Uitkering
Elk jaar stelt het Rijk per gemeente het zogenoemde inkomensdeel vast. Dit is het gedeelte van het Rijksbudget waarmee de bijstandsuitkeringen moeten worden betaald. “Als aan het einde van een jaar blijkt dat je meer dan tien procent te kort komt op dit budget, dan kun je in aanmerking komen voor een Incidenteel Aanvullende Uitkering. Om deze IAU te krijgen, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Zo moet de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Verder moet je voldoen aan het arbeidsmarktcriterium, door aan te tonen dat de arbeidsmarkt in jouw regio significant anders is dan de landelijke of provinciale arbeidsmarkt. Ten slotte moet je er beleidsmatig alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat je niet toekomt met het inkomensdeel.”

Driehonderd gemeenten
Het IAU-budget voor geheel Nederland bedroeg voor 2010 zeven miljoen euro. Van deze zeven miljoen euro gaat dus één miljoen naar de Langstraat. De verwachting is dat het Rijk fors meer zal moeten uitbetalen aan gemeenten dan de gereserveerde zeven miljoen euro. “Jarenlang konden de gemeenten uitkomen met het inkomensdeel. In 2010 waren er slechts enkele tientallen gemeenten die een verzoek deden tot een IAU over 2009. In 2011 bleek dat het grootste gedeelte van de gemeenten te kort waren gekomen op het inkomensdeel over 2010. Vandaar dat nu ongeveer driehonderd gemeenten bij het Rijk aanklopten.”

Met recht een claim ingediend
De ISD deed namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk een verzoek voor een IAU. “De drie gemeenten komen elk meer dan tien procent te kort op het inkomensdeel. Vandaar dat we een IAU aanvroegen. Na een uitgebreide procedure is het Rijk tot de conclusie gekomen dat we met recht een claim hadden ingediend en werd het volledige geclaimde bedrag gehonoreerd.”

Voor de redactie:

Meer weten? Bekijk dan onze website.