Langstraat scoort goed in terugdringen bijstandsuitkeringen

Persbericht geplaatst door WML op 22-03-2012

LANGSTRAAT, 22 maart 2012 – Hoewel het aantal bijstandsuitkeringen in 2011 landelijk groeide, vertoont de Langstraat in positieve zin een afwijkend beeld. De gemeente Heusden staat voorop als het gaat om het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen. Bij de honderd middelgrote gemeenten staat deze gemeente met een afname van 9 procent op nummer 1. De gemeente Waalwijk volgt op nummer 15 met een afname van 4 procent. Ook de gemeente Loon op Zand roeide tegen de stroom in en zag het aantal bijstandsklanten in 2011 niet groeien.

Flink toegenomen

Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2011 landelijk flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoeksbureau APE. Gemiddeld nam het aantal uitkeringen met 3 procent toe. Bij de middelgrote gemeenten (30.000 tot 60.000 inwoners) was het een toename van gemiddeld 2,4 procent en bij de kleine gemeenten (minder dan 30.000 inwoners) een gemiddelde groei van maar liefst 4 procent.

Grootste dalers
De Langstraatgemeenten wijken gunstig af van het landelijke beeld. De gemeenten Heusden en Waalwijk behoren tot de grootste dalers onder de middelgrote gemeenten. In de gemeente Loon op Zand bleef het aantal bijstandsuitkeringen in 2011 gelijk. En dat is ook een goede prestatie, gezien de gemiddelde toename van 4 procent in de kleine gemeenten. De Langstraatgemeenten doen het ook goed als de bestandsontwikkeling over een langere termijn wordt bekeken. Al jaren wijkt het beeld in de Langstraat positief af van het landelijke gemiddelde.

Bevorderen uitstroom
Door de recessie en de crisis zagen de Nederlandse gemeenten sinds 2009 het beroep op de bijstand toenemen. Vooral Noord-Brabant kreeg wat dit betreft forse klappen. Het stijgende beroep op bijstand leidde er toe dat de gemeenten geld tekort komen op het budget voor de uitkeringen. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (de sociale dienst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, red.) heeft fors ingezet op het beperken van de instroom in de bijstand en op het bevorderen van de uitstroom naar werk. Tot op heden leidden de inspanningen, ondanks de economische tegenwind, tot een afname van het aantal klanten. Hoe zich het bestand in de nabije toekomst gaat ontwikkelen, is moeilijk te zeggen. De economische vooruitzichten blijven erg onzeker.

Voor de redactie:

Meer weten over de ISD? Kijk dan op www.isd-ml.nl.