Let op bij het in-of-uitlenen van personeel

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 27-08-2012
Let op bij het in-of-uitlenen van personeel

Stelt u als ondernemer wel eens arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling?

Iedere onderneming of rechtspersoon die zijn werknemers ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister.

Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten?

In de wet staat: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.' Concreet zijn 3 elementen van belang:

1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.

2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.

3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Meer informatie

· alles over sociale wetgeving, www.weethoehetzit.nl

· www.kvk.nl/waadi

· www.rijksoverheid.nl;

· Stichting Normering Arbeid (SNA), over certificering in de uitzendbranche.