Management van de openbare ruimte

Persbericht geplaatst door NMeijer op 19-12-2011
Management van de openbare ruimte

De openbare ruimte staat volop in de belangstelling. Er is behoefte aan een integrale aanpak waarbij alle betrokkenen, kaders, activiteiten en kennis in samenhang kunnen worden bezien. Om dit mogelijk te maken is als CROW-publicatie 292 ‘Management van de openbare ruimte’ een proceskaart ontwikkeld. Met dit stappenplan kunnen inrichting en beheer van de openbare ruimte stelselmatig worden aangepakt. Aan de proceskaart is een instrumentenkaart gekoppeld. De uitgave biedt tal van handreikingen voor met name gemeenteambtenaren (beheer, ontwikkeling, ingenieursbureau) om alles wat speelt rond de openbare ruimte, te kunnen stroomlijnen en managen. Informatie: www.crow.nl en www.straategie.nl.