Melkveehouderij verdient fors minder in 2015

Persbericht geplaatst door Boschland op 08-02-2016
Melkveehouders hebben financieel een matig jaar achter de rug. De melkopbrengstprijs daalde fors ten opzichte van 2014, terwijl de meeste kosten gelijk bleven of zelfs stegen, zoals de kosten voor mestafzet. Dat is de voorlopige conclusie van Boschland accountants en adviseurs te Hengelo Gld. op basis van de eerste jaarrekeningen van 2015.

Doordat de melkquotering is vervallen per 1 april 2015 ging de jaarproductie per bedrijf met gemiddeld ruim 9 % omhoog. Bij grotere bedrijven was de productie stijging groter dan bij kleinere bedrijven. De productie per koe bleef nagenoeg gelijk. De melkopbrengstprijs daalde met ca 7,4 cent per kilo ten opzichte van 2014. De krachtvoerkosten waren vrijwel gelijk. De ruwvoerkosten stegen omdat 2015 een minder goed groeiseizoen kende dan het topjaar 2014. Doordat er gemiddeld een snede minder geoogst kon worden, daalden de loonwerkkosten. Ook de kosten van gezondheidszorg, KI en energie daalden licht. Het saldo per kilo melk daalde t.o.v. 2014 met ruim 7 cent. De uitkomsten van de cijfers van Boschland zijn vergeleken met die van Agrovision. Deze bevestigen het geschetste beeld.

Toekomstverwachting
Van belang is natuurlijk hoe de toekomstverwachtingen zijn. Boschland accountants en adviseurs constateert dat het eerste kwartaal nog geen tekenen van herstel geeft. Voor de langere termijn wordt wel enig herstel verwacht gebaseerd op de stijgende vraag in Aziƫ en het herstel van de economie in Europa. De komende maand wordt waarschijnlijk duidelijk of er een fosfaatquotum komt en hoe die wordt ingevuld. Duidelijk is dat de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven sterk afhankelijk is van de mest- en fosfaatmarkt.
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Boschland: