Melkveehouderij verdient minder in 2018

Persbericht geplaatst door Boschland op 20-02-2019
2018: een dalende melkopbrengst en stijgende voerkosten

Het inkomen op melkveebedrijven is fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de voorlopige conclusie van Boschland Accountants en Adviseurs op basis van de eerste jaarrekeningen 2018. Boschland heeft de eerste berekeningen reeds met haar klanten gecommuniceerd en laat daarmee blijken “er bovenop” te zitten. Het saldo is gedaald met circa 2 cent per kilo melk ten opzichte van een jaar eerder. De daling van het saldo wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en vrijwel gelijkblijvende kosten.

Opbrengsten en kosten 2018
2018 was het eerste jaar van de fosfaatrechten. Dat geeft een beperking in de te leveren kilo’s melk. De melkleverantie daalde daardoor met circa 4%. In combinatie met het lagere saldo per kilo geeft dat bij een leverantie van 900.000 liter melk een inkomensdaling van circa € 25.000 per bedrijf. De productie per koe bleef nagenoeg gelijk. De melkopbrengstprijs daalde met circa 2,5 cent per kilo ten opzichte van 2017. Door de droogte namen de voerkosten licht toe en de ruwvoervoorraad nam af. Doordat gemiddeld een snede minder geoogst kon worden, daalden daarentegen de loonwerkkosten. De pachtkosten stegen.

Toekomstverwachting
Van belang is natuurlijk hoe de toekomstverwachtingen zijn. Voor het eerste kwartaal zien we een stabiel beeld. De lagere ruwvoervoorraad kan nog een financieel vervolg krijgen in 2019. Voor de langere termijn blijven de landelijke begrotingsuitgangspunten ongewijzigd. De ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven zijn sterk afhankelijk van de fosfaatrechten, de financiële positie en hoe de onderneming zich kan aanpassen aan de veranderende omgeving.

Voor de redactie:

Voor vaktechnische vragen n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met Herman Vrielink van Boschland accountants en adviseurs via h.vrielink@boschland.nl en 0575 46 13 91.
Voor overige vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jose Janssen van Boschland accountants en adviseurs via marketing@boschland.nl en 0344 60 32 15.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Boschland: