Mismatch is voor rekening werkgever

Persbericht geplaatst door ikedwin op 19-11-2015
ontslag bij mismatch

'Mismatch', voor wie is de rekening?

Tijdens de sollicitatieprocedure is werkgever van mening dat de sollicitant een aanwinst is voor het bedrijf en biedt hem een arbeidsovereenkomst aan. Kort na het aannemen van de sollicitant blijkt dat de nieuwe ‘aanwinst’ niet geschikt is voor zijn functie, of dat er totaal geen ‘klik’ is met de directie of de andere medewerkers. Er wordt dan gesproken van een ‘Mismatch’. Wie draait daar financieel voor op? Werkgever, of werknemer? Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist legt het uit.

Wat te doen als werkgever?
Als werknemer nog in zijn proeftijd zit is de situatie eenvoudig. Werknemer kan in de proeftijd worden ontslagen. Is er geen proeftijd overeengekomen, of is de proeftijd net voorbij, dan is de situatie lastig. Als werkgever van de werknemer af wilt moet er sprake zijn van een ‘redelijke grond’, waarbij herplaatsing van werknemer binnen redelijke termijn niet mogelijk is of in de rede ligt.
In geval van een mismatch liggen de redelijke gronden ‘disfunctioneren’ en ‘verstoorde arbeidsrelatie’ het meest voor de hand. Maar een succesvol beroep op die gronden door werkgever vergt de nodige tijd en voorbereiding. Zo zal bij een beroep op disfunctioneren aantoonbaar moeten zijn welke essentiële tekortkomingen werknemer heeft en dat er een verbetertraject is doorlopen, waarbij het functioneren, ondanks ondersteuning van werkgever, niet op niveau is gekomen. Bij de ontslaggrond ‘verstoorde arbeidsrelatie’ zal werkgever moeten aantonen dat de verstoring ernstig en duurzaam is en dat hij pogingen heeft ondernomen de verhoudingen te verbeteren (bijv. via mediation).

Ontbinding vragen? Werkgever betaalt
Bij een mismatch zullen veel werkgevers bovengenoemd traject met de werknemer niet willen doorlopen. Ze zullen er geen vertrouwen in hebben dat de mismatch te repareren valt en zien een verbetertraject of hersteltraject als verloren tijd. Een voorbeeld hiervan is te lezen in de uitspraak van de kantonrechter te Alkmaar van 4 november 2015. De kantonrechter ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst maar vond dat de mismatch voor rekening van werkgever diende te komen en kende de werknemer naast een transitievergoeding een billijke vergoeding van € 15.000 toe vooral om reden dat werkgever de werknemer niet de kans heeft geboden zijn functioneren te verbeteren.

De uitzondering
Het kan voorkomen dat de mismatch geheel, of voor en belangrijk deel, veroorzaakt is door de werknemer omdat hij niet de waarheid heeft gesproken tijdens de sollicitatie over zijn ervaring en/of opleidingen. Bij een aantoonbare ernstige leugen kan dat reden zijn voor ontslag op staande voet. Bij minder ernstig creatief omgaan met de waarheid, ligt het voor de hand dat er geen of slechts een beperkte billijke vergoeding aan werknemer wordt toegekend.